Lubliner Festival 2020

Lublin
Tue 8 — Sun 13 September 2020 r.

Pierwsza edycja Festiwal Kultury Żydowskiej w Lublinie

Lubliner Festival ma za zadanie wypełnić pustkę po dawnej dzielnicy żydowskiej. Podczas Festiwalu zostanie zaprezentowana różnorodność motywów i nurtów muzycznych – od pieśni chasydzkich, poprzez lirykę, aż po kabaret żydowski, muzykę klezmerskąwspółczesne jazzowe aranżacje inspirowane muzyką aszkenazyjskich i sefardyjskich Żydów.

Otwarcie festiwalu będzie wyjątkową okazją do wysłuchania śpiewu światowej sławy kantora Yoni Rose. Wśród zaproszonych artystów usłyszymy także m.in. zespoły MILO Ensemble, KROKE czy trio Roth/Zimpel/Zemler. Zobaczymy także aktorów Teatru Żydowskiego w Warszawie w spektaklu „Dziś wieczorem: Lola Blau”. Program festiwalowy wzbogacą warsztaty, spotkania i spacery w formule on-line i na żywo.

Poprzez muzykę, spektakle, spotkania i działania edukacyjne będziemy opowiadać o kulturze żydowskiej – przede wszystkim jej obecnym obliczu, ale z pamięcią o jej przeszłości i jej znaczeniu dla historii Lublina. Spotkamy się w przestrzeniach miasta – w miejscach będących świadkami historii Żydów w Lublinie oraz tych, które tę historię zaczynają pisać na nowo, m.in. w budynku dawnej uczelni rabinackiej Jeszywas Chachmej Lublin, która w tym roku obchodzi swoje 90-lecie.