Wyniki naboru w programie Ojczysty - dodaj do ulubionych 2016

Date of publication: 15.01.2016
Średni czas czytania 1 minute
print

Nabór do programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2016 został rozstrzygnięty!
 

Wyniki naboru w programie Ojczysty - dodaj do ulubionych 2016
wyniki

Publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" 2016), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 336 wniosków. Wyłoniono 29 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.