Rozstrzygnięcie naboru do programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018

Date of publication: 30.03.2018
Author: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 1 minute
print

Publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Rozstrzygnięcie naboru do programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018
wyniki naboru

W ramach programu złożono 144 wnioski. Wyłoniono 28 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Celem strategicznym programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018 jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

Beneficjentów programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2018 prosimy o kontakt w godz. 10.00-14.00:

Justyna Smolińska, e-mail: jsmolinska@nck.pl, tel. 22 21 00 189.