Ogłoszenie wyników programu „Ojczysty-dodaj do ulubionych” 2013

Date of publication: 09.07.2013
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury publikuje listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie w programie dotacyjnym „Ojczysty – dodaj do ulubionych”, listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 218 wniosków. Wyłoniono 32 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.
Z uwagi na błędy formalne nie rozpatrywano 51 wniosków.


UWAGA! W przypadku, gdy suma dofinansowania jest mniejsza niż wnioskowana, należy jak najszybciej zaktualizować wniosek.
W trakcie składania aktualizacji wniosku beneficjent zobowiązany jest do niezwiększania procentowego udziału dofinansowania NCK
w stosunku do całkowitego budżetu zadania określonego we wniosku będącym przedmiotem oceny.