Ogłaszamy nabór do programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018

Date of publication: 04.01.2018
Author: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 1 minute
print

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku. Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 31 marca 2018 do 20 listopada 2018 roku. Nabór wniosków odbywa się przez system EBOI.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2018 roku.

Informacji o programie dotacyjnym Ojczysty – dodaj do ulubionych udziela w godzinach 10.00-14.00:
Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl