Kultura – Interwencje 2018 – wyniki pierwszego naboru

Date of publication: 17.04.2018
Author: NCK
Średni czas czytania 2 minutes
print

Z przyjemnością informujemy, że pierwszy nabór programu Kultura – Interwencje 2018 jest już rozstrzygnięty. Złożono aż 929 wniosków! Grupa ekspertów Narodowego Centrum Kultury dokonała merytorycznej oceny i wyłoniła 169 beneficjentów, którzy otrzymają dofinansowanie na realizację projektów.

Kultura – Interwencje 2018 – wyniki pierwszego naboru
kubki z farbami i pędzlami

Łączny budżet programu na rok 2018 to 10 mln złotych. Ze względu na bardzo dużą liczbę wniosków, złożonych w pierwszym naborze, dyrektor Narodowego Centrum Kultury dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, zadecydował o przeznaczeniu na jego realizację aż 7 mln złotych. Taka jest też łączna kwota udzielonych 169 dofinansowań.

W związku z bardzo wysokim poziomem wielu nadesłanych wniosków, przy jednoczesnych ograniczeniach programu niepozwalających na dofinansowanie wszystkich wniosków o punktacji równej lub wyższej 75 punktów, na mocy §9 ust. 16 Regulaminu Programu próg punktowy, uprawniający do otrzymania dofinansowania, został podniesiony do poziomu 78 punktów.

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Przypominamy, że celem programu Kultura – Interwencje 2018 jest tworzenie warunków do wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Beneficjentów programu Kultura – Interwencje 2018 poinformujemy e-mailowo o dalszych działaniach. W razie pytań, prosimy o kontakt w godzinach 10.0014.00:

Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl

Michał Rydzewski, tel.: (+48 22) 21 00 156 | e-mail: mrydzewski@nck.pl

Zapraszamy również do udziału w drugim naborze, z terminem składania wniosków do 15 maja 2018 – planujemy ogłosić go w najbliższym czasie.