„Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” wspiera lokalne środowiska

Date of publication: 27.07.2018
Średni czas czytania 2 minutes
print

27 lipca 2018 r. został ogłoszony program dotacyjny Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska. Rząd przeznaczył dodatkowo blisko 7 mln złotych w 2018 roku na wsparcie projektów z zakresu kultury i tradycji.

Środki te zostaną wykorzystane przez Narodowe Centrum Kultury: na konferencji prasowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Szydło i Piotr Gliński ogłosili dziś nowy program NCK KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA.

Premier Piotr Gliński pokreślił, że program, który zakłada preferencje dla  działań realizowanych w miejscowościach poniżej 50 tys. mieszkańców, przede wszystkim w środowiskach lokalnych, w miejscach odległych od dużych aglomeracji – ma wymiar systemowy o oparty jest o zasady polityki zrównoważonego rozwoju. Podkreślił również interdyscyplinarność programu, przewidującego dofinansowanie zarówno wydarzeń kulturalnych, jak i wydawnictw, nagrań, filmów, konferencji oraz działania edukacyjnych w obrębie środowisk lokalnych.

Premier Beata Szydło zwróciła uwagę na podstawowe założenie programu – pielęgnowanie i odbudowę tradycyjnych wartości obecnych w kulturze materialnej i niematerialnej społeczności lokalnych, inspirację tradycjami kulturowymi, kulturą ludową.

----

Program KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz samorządowych instytucji kultury.  Nabór wniosków trwa do 20 sierpnia 2018 roku. Zadania w ramach programu mogą być realizowane od 30 września do 20 listopada 2018 roku. Dofinansowanie – w maksymalnej wysokości 200 tys. zł – może objąć nawet 95% budżetu zadania.

Dodatkowe informacje: www.mkidn.gov.pl