WEB pęka, czyli o kulturze w sieci

platforma Zoom
Sat 24 October 2020 r.   g. 10:00—13:00

Październikowy warsztat online

W ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 zapraszamy animatorów i edukatorów  na warsztat "WEB pęka, czyli o kulturze w sieci", który odbędzie się 24 października  2020 r. Będzie to warsztat online połączony z rozmową i ćwiczeniami praktycznymi.

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

Potwierdzenie udziału w warsztatach oraz link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

Warsztaty są dla uczestników BEZPŁATNE.

O warsztacie

Pandemia stała się wyzwaniem, z jednej strony dotyczącym potrzeby zastanowienia się nad sensem obecności instytucji kultury, z drugiej zmierzenia się z nowoczesnymi formami projektowania oferty i pracy zdalnej, z trzeciej zaś z aktualnymi potrzebami i ograniczeniami naszych odbiorców oraz nas samych. Czy to moment, aby przemyśleć na nowo sposób funkcjonowania instytucji? Jak instytucja kultury może nawiązać i potrzymać nowe relacje online, a jak utrzymać i docenić te, które do tej pory wypracowała? Co okres pandemii zmienia w oczekiwaniach i obawach naszej publiczności? Dlaczego, nawet po wprowadzeniu szczepionki, warto będzie zachować formę online lub/i hybrydową?

W trakcie 3-godzinnego spotkania wspólnie zastanowimy się i poszukamy odpowiedzi na powyższe pytania. Przyjrzymy się także wynikom badań i interesującym praktykom polskich i zagranicznych instytucji dotyczących uczestnictwa i podtrzymywania relacji z widzem. W ramach webinarium skorzystamy z narzędzi online, które zaktywizują i zainspirują do wykorzystania w codziennej praktyce. Wymienimy się dobrymi praktykami, poszukamy wsparcia i wzmocnienia.

Prowadząca

Joanna Tabaka – renerka i mentorka, ekspertka ds. komunikacji oraz budowania strategii rozwoju publiczności w sektorze kultury, blogerka i podcasterka. Studiowała Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Umeå Universitet w Szwecji. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadziła ponad 400 godzin warsztatów i spotkań z zakresu promocji kultury oraz audience development dla lokalnych domów kultury, bibliotek, teatrów i muzeów w całej Polsce. Jako ekspertka była zapraszana do udziału w konferencjach i publikacjach. Od 2009 lat związana zawodowo z warszawskimi instytucjami kultury. Pracowała w charakterze specjalisty ds. promocji, specjalisty ds. rozwoju publiczności, koordynatora wolontariatu i facylitatora działań skierowanych do seniorów. W latach 2017-2019 współpracowała z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie komunikacji projektów miejskich na rzecz mieszkańców 60+. Od 2015 roku, dzieli się swoimi przemyśleniami, wątpliwościami i dobrymi praktykami o tym, jak stawać się instytucją przyjazną widzowi w ramach bloga pt. „Widok na Widownię” dostępnego na stronie www.facebook.pl/widoknawidownie. Od lutego 2020 roku prowadzi podcast pt. „Widok na Widownię” (dostępny ns Spotify i Youtube). Jej życiową misja jest przełamywanie barier w dostępie do kultury, m.in. poprzez edukację i podnoszenie kompetencji pracowników instytucji.