Szkolenie „Kompetencje społeczne w praktyce” w woj. opolskim

Date of publication: 09.10.2019
Author: woj. opolskie
Średni czas czytania 1 minute
print

23 września br. odbyło się pierwsze szkolenie fakultatywne pt. „Kompetencje społeczne w praktyce” poprowadzone przez Panią Anetę Gibek-Wiśniewską.

Opis szkolenia

Warsztat, który definiuje współpracę z otoczeniem i ustanawia rolę, jaką pełnimy w społeczeństwie, a także sposób wzajemnego postrzegania. To także spotkanie poświęcone zaspokojeniu potrzeby akceptacji, definiowania siebie za pomocą wysyłanych komunikatów oraz wyznaczania granic za pomocą ukształtowanej postawy asertywnej.

Cele

  • świadomość ról pełnionych w życiu zawodowym i osobistym,
  • efektywna komunikacja,
  • narzędzie poznania siebie – proces komunikowania, świadomość zasobów dla wzbogacenia kompetencji społecznych.