Rusza Latająca Akademia Edukacji Kulturowej!

Date of publication: 03.09.2019
Author: woj. śląskie
Średni czas czytania 4 minutes
print

Cykl nieodpłatnych warsztatów Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach
w 4 subregionach województwa śląskiego

14 września będziemy na północy województwa śląskiego w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, gdzie odbędzie się warsztat przeżyć kulturowych: „Pedagogika kulturowa w praktyce”.

Warsztaty są częścią projektu realizowano przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach pt. „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie”, który został dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2019-2022”.

Co? Warsztat przeżyć kulturowych: „Pedagogika kulturowa w praktyce”

Gdzie? Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, aleja Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

Kiedy? 14.09.2019 (sobota), g. 10.00-15.00

Zapisy: warsztaty są nieodpłatne / decyduje kolejność zgłoszeń / ilość miejsc ograniczona!

Aby się zgłosić: wyślij e-maila na kkraus@rik.katowice.pl, w tytule wpisz „Warsztat przeżyć kulturowych”, w treści podaj swoje imię i nazwisko oraz afiliację (np. szkoła podstawowa, dom kultury, student). Nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w linku klauzula informacyjna.

Opis: Warsztat będzie miał na celu pokazanie, jak praca z różnymi treściami kultury (m.in. tekst literacki, malarstwo, fotografia) i ich semantyczne odniesienia mogą powodować przebudzenia, zatrzymać myśl, wygenerować intelektualne przeżycie wśród uczestników warsztatów. Warsztat poprzedzony zostanie wykładem dr Agaty Cabały nt.: Eksplozje i przebudzenia, czyli o roli doświadczenia w pedagogice kultury.

Prowadzący:

Dr Agata Cabała – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Badaczka edukacji kulturalnej, edukacji muzealnej.  Koordynator z ramienia Wydziału współpracy z Muzeum Śląskim w Katowicach, Regionalnym Instytutem Kultury w Katowicach, Bytomskim Centrum Kultury.

Filip Skowron – etnolog i polonista. Adiunkt w Dziale Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie. Doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się edukacją muzealną oraz badaniami nad uczestnictwem w kulturze. Miłośnik muzeów i Młodej Polski.

Michał Zakrzewski – nauczyciel historii sztuki i wiedzy o kulturze w VII LO im. Z. Nałkowskiej  w Krakowie oraz Prywatnym VII LO im. M. Reja w Krakowie. Od 2005 roku przewodniczący zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii sztuki w krakowskiej OKE. Wspólnie z Agnieszką Foryś pracuje metodą projektu w klasach o profilu humanistyczno-artystycznym. Autorskie projekty duetu nauczycieli to min.: Projekt Kantor (2014 – 2017), zrealizowany we współpracy z Cricoteką, Projekt Wyspiański (2017 – 2020), realizowany we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie.