Za nami IV Forum Ludzi Kultury i Edukacji

Date of publication: 09.10.2019
Author: woj. opolskie
Średni czas czytania 1 minute
print

1 października 2019 r. odbyło się IV Forum Ludzi Kultury i Edukacji na Zamku w Mosznej. Była to okazja dla animatorów kultury, edukatorów oraz działaczy z sektora pozarządowego z całego województwa do spotkania się w przyjaznej atmosferze, podzielenia się doświadczeniami i omówienia przyszłości edukacji kulturowej na naszym obszarze.

Uczestnicy wzięli udział w wykładach (poprowadzonych przez: Annę Michalak-Pawłowską, Barbarę Kamińską, Katarzynę Juranek-Mazurczak i Joannę Ojdanę), warsztatach (poprowadzonych przez: Tomasza Waleczko i Joannę Ojadnę) oraz panelu dyskusyjnym (paneliści: Joanna Popów-Bogdoł, Zuzanna Donath-Kasiura, Karolina Banasiak Pisz, Grażyna Sokołowska).

Dla uczestników przygotowane był poczęstunek, uroczysta kolacja oraz wieczorne zwiedzanie zamku z przewodnikiem.

Wszystkim uczestnikom i prowadzącym serdecznie dziękujemy za aktywny udział.