BMK w woj. dolnośląskim dobiega końca... Czas na podsumowanie!

Date of publication: 20.10.2020
Author: woj. dolnośląskie
Średni czas czytania 2 minutes
print

Pośród kilkudziesięciu nadesłanych zgłoszeń wybranych zostało osiem inicjatyw, które zostały wsparte finansowo oraz merytorycznie w ramach programu Bardzo Młoda Kultura, którego operatorem regionalnym od roku 2019 jest wrocławski Ośrodek Działań Artystycznych – Firlej.

Co to oznacza?

Za nami są już 3-dniowe szkolenia dla zwycięskich ekip w Srebrnej Górze, podczas których uczestnicy doświadczali praktycznych technik i narzędzi animacji, zgłębiali wiedzę nt. roli sektorów kultury i oświaty w budowaniu kapitału społecznego, a także uczestniczyli w prelekcjach dotyczących użytecznej diagnozy, ewaluacji i refleksji w działaniach projektowych oraz budowania i podtrzymywania relacji. Rozwinięciem powyższych są kolejne 2 spotkania warsztatowe w Ośrodku Postaw Twórczych (22 i 29 X), a także 2. Dolnośląskie Forum Edukacji Kulturowej, zaplanowane na 5 listopada w Wałbrzychu.

W międzyczasie zespoły animatorów i edukatorów z Bierutowa, Jelcza-Laskowic, Kobierzyc, Bolkowa, Legnicy, Wałbrzycha, Jugowa oraz Mysłakowic od września do końca października realizują projekty mające na celu nawiązywanie i wzmacnianie więzi, nie tylko pomiędzy instytucjami, ale przede wszystkim wśród społeczności, z którymi obcują na co dzień.

W tym roku są to: