Date of publication: 04.09.2015
Średni czas czytania 1 minute
print

Wspieramy aktywność i kreatywność osób zajmujących się działalnością kulturalną poprzez opracowywanie autorskich projektów, tworzenie sieci współpracy, inicjowanie szkoleń, ochronę dziedzictwa kulturowego oraz obserwację procesów zachodzących w kulturze Lubuskiego.

Prowadzimy projekty długofalowe i jednorazowe sami lub we współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, samorządami, artystami i liderami społecznymi.Badamy procesy zachodzące w kulturze regionu i publikujemy raporty, m.in. raport badań diagnostycznych edukacji kulturowej w województwie lubuskim. Chronimy dziedzictwo kulturowe regionu poprzez prowadzenie Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca im. L. Figasa, projektów edukacyjnych. Prowadzimy programy wspierające rozwój edukacji kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych. Tworzymy sieci współpracy. Nagrywamy i wydajemy płyty, a także składamy i publikujemy książki.

Kontakt:

Regionalne Centrum Animacji Kultury
Ul. Sienkiewicza 11, 65-431 Zielona Góra
tel. 68 452 93 01/ 04

Koordynatorka:

Kalina Patek