Lubelskie: Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej

Date of publication: 03.09.2015
Średni czas czytania 4 minutes
print

„Młodzi LUBią Kulturę. Lubelska sieć edukacji kulturalnej” – to projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018” na terenie Województwa Lubelskiego. Realizatorem projektu i regionalnym operatorem programu jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie – jedna z najmłodszych ale i największych instytucji kultury w regionie lubelskim.

CSK powstało w miejscu budowanego z licznymi przerwami od 1974 r. wielkiego teatru, zwanego przez mieszkańców miasta „teatrem w budowie”. Budynek, zaprojektowany przez znanego lubelskiego architekta Bolesława Stelmacha, ukończony dopiero w 2015 r., mieści szereg sal, w tym Salę Operową na niemal 1000 widzów, z największą we wschodniej Polsce sceną (23,5x21 m), bogato wyposażoną w sprzęt sceniczny. 

Centrum Spotkania Kultur funkcjonuje w pełni od 2016 r. jako interdyscyplinarne centrum sztuki. Organizuje największe w regionie widowiska artystyczne (koncerty, spektakle teatralne, operowe, taneczne), a także prowadzi szereg projektów związanych z upowszechnieniem sztuki i edukacją kulturalną. Odbywają się liczne wystawy, spotkania i konferencje, a na dachu budynku działa „Miejska Pasieka Artystyczna” – projekt łączący kulturę z edukacją i ekologią. 

Projekt „Młodzi LUBią Kulturę” prowadzony jest przez CSK we współpracy z 25 partnerami. Są wśród nich wszystkie wojewódzkie narodowe i samorządowe instytucje kultury (teatry, muzea, ośrodki kultury, biblioteka wojewódzka) szereg miejskich i powiatowych instytucji kultury (domy kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji kulturalnej w regionie. Działania skierowane są w głównej mierze na odbiorców (animatorów kultury i nauczycieli) poza wielkimi centrami miejskimi i zawierają się w czterech obszarach tematycznych:

1. Diagnoza stanu edukacji kulturalnej w regionie – została przeprowadzona pod kierunkiem specjalistów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (zespół prof. Agnieszki Kolasy-Nowak) a jej rezultaty ukazały się drukiem w r. 2017 w formie publikacji „Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków. Raport z badania diagnostycznego”.

2. Sieciowanie – szereg inicjatyw mających zebrać potencjał osób i organizacji działających w sferze edukacji kulturalnej w województwie. W ramach tego obszaru tematycznego został stworzony portal www.edukacjakulturalna.lubelskie.pl, gdzie m.in. zamieszczane są informacje o podmiotach działających w edukacji kulturalnej w regionie oraz ich ofercie. Organizowane są również spotkania, w tym coroczne Targi Edukacji Kulturalnej.

3. Edukacja – cykle szkoleniowe skierowane do środowiska animatorów kultury, mające na celu podniesienie ich kwalifikacji. Organizowane są 2 rodzaje szkoleń: cykl „Inkubatora” związany z realizacją schematu mikrograntów oraz szkolenia otwarte dla wszystkich członków sieci. Ofertę szkoleń uzupełnia mentoring – spotkania z ekspertami o charakterze konsultacji.

4. Schemat mikrograntów – realizacja modelowych małych (z dofinansowaniem do 5000 zł) projektów edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży skierowanych do lokalnych społeczności. W r. 2016 zrealizowano 23 projekty, w roku 2017 – 16, z kolei w roku 2018 planujemy sfinansowanie ok. 30 takich inicjatyw. Projekty realizowane są w większości w niewielkich ośrodkach – małych miastach i wsiach. Ich celem jest stworzenie i rozwijanie lokalnych partnerstw (nauczyciele – animatorzy) i wypracowanie na miejscu sposobów rozwijania edukacji kulturalnej.

Kontakt:

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
plac Teatralny 1, 20-029 Lublin

Koordynatorzy:

Wojciech Goleman
Agnieszka Drewniak