Jak działa Bardzo Młoda Kultura? Obejrzyj film!

Date of publication: 30.08.2019
Średni czas czytania 2 minutes
print

Bardzo Młoda Kultura (BMK) to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. BMK jest programem trzyletnim i aktualnie trwa jego II edycja, zaplanowana na lata 2019-2021.

Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. Rozumiemy to bardzo szeroko jako współpracę między  różnorakimi instytucjami kultury, szkołami i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury lub edukacji oraz lokalnymi edukatorami, którym leży
na sercu rozwój kompetencji społecznych dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie metod edukacji kulturalnej i animacji kultury. Naszą ambicją jest, aby wypracowane rozwiązania weszły w zakres systemowej pracy z młodzieżą.

Na potrzeby programu nasze cele strategiczne zdefiniowaliśmy jako wzmacnianie roli edukacji kulturowej.  Program ma bowiem budować system, w którym kultura jest narzędziem do kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu. Więcej informacji o programie →