Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie

Ryńska Kultura w sieci

Kadra Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie wzięła udział w szkoleniach podnoszących kompetencje. Dzięki zakupionemu sprzętowi będziemy mieli możliwość relacjonowania na żywo w internecie różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, co ułatwi dostęp do kultury osobom, które z różnych powodów nie mogą przybyć na wydarzenie osobiście. Sprzęt umożliwi również nagrywanie wydarzeń, tworzenie z nich relacji i udostępnianie ich w internecie, w szczególności zależy nam na utrwalaniu Ryńskich Spotkań z Historią. RPEKiT w swoich strukturach ma również Ryńskie Zbiory Muzealne, zależy nam na stworzeniu filmu, dzięki któremu możliwe będzie wirtualne zwiedzanie bez konieczności odwiedzania siedziby.


Celem Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie jest tworzenie warunków do zaspokajania i rozwijania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, oświaty, turystyki i rekreacji, a także upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności. W zakresie działalności bibliotecznej celem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Ryn oraz upowszechnianie wiedzy i nauki.

RPEKiT w Rynie