Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Cyfrowe otwarcie

Dzięki projektowi:

  • podnieśliśmy kompetencje naszego zespołu z zakresu wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy domu kultury oraz z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami,
  • doposażyliśmy pracownię twórczości wizualnej, studio lektorsko-nagraniowe i salę widowiskową w nowoczesny sprzęt,
  • zwiększyliśmy dostępność naszej oferty poprzez montaż pętli indukcyjnych i kompleksowe działania na rzecz wdrożenia audiodeskrypcji,
  • uruchomiliśmy pracownię animacji poklatkowej i pracownię fotograficzną dla młodzieży, a także organizujemy seanse kinowe dla seniorów.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu zajmuje się szeroko pojętą animacją społeczno-kulturalną. Nie tylko staramy się upowszechniać kulturę, ale też aktywizować lokalną społeczność do podejmowania własnych działań i realizowania różnorakich pomysłów. Naszą działalność możemy podzielić na trzy główne obszary:

  1. edukację i aktywizację kulturalną i artystyczną dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów: zajęcia, półkolonie, obozy, warsztaty, koncerty, spektakle teatralne, przeglądy, konkursy, pokazy kinowe, wyjazdy tematyczne, grupy teatralne i taneczne,
  2. ochronę dziedzictwa kulturowego Ziemi Pszczyńskiej: prowadzenie zespołów śpiewaczych i promocję tradycyjnych pieśni, upowszechnianie znajomości strojów ludowych, realizację wydarzeń folklorystycznych,
  3. rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego: promocję wolontariatu, kształcenie liderów, zaangażowanie w akcje społeczne i charytatywne, współpracę z grupami inicjatywnymi i organizacjami pozarządowymi, wspieranie działań sąsiedzkich, zachęcanie do działań proekologicznych.

GOK Suszec