Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda

Od analoga do cyfry – zakup nowoczesnego sprzętu

Projekt przyczynił się do:

 • rozwój kompetencji i umiejętności cyfrowych pracowników zaangażowanych w jego realizację
 • wykorzystywania nowoczesnego sprzętu w bieżącej pracy (koncerty, spektakle i inne)
 • poprawy jakości organizowanych wydarzeń
 • możliwości realizowania wydarzeń na żywo i on-line
 • promocji Darłowskiego Ośrodka Kultury
 • profesjonalizacji działań i wzrostu zaufania wśród odbiorców

Główne cele Darłowskiego Ośrodka Kultury to:

 • inicjowanie i organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i wychowania przez sztukę
 • prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej: konkursów, odczytów, kursów, wystaw, spotkań autorskich itp.
 • wspieranie indywidualnej aktywności kulturalnej
 • organizowanie różnych form działalności kulturalnej, takich jak: spektakle, koncerty, festiwale, imprezy artystyczne, rozrywkowe i rekreacyjne, wydarzenia o charakterze rocznicowym; ze szczególnym uwzględnieniem wątku królewskiego Miasta Darłowo, postaci Króla Eryka oraz o charakterze marynistycznym
 • prowadzenie różnorodnych form popularyzacji filmu poprzez organizowanie działalności kina „BAJKA”
 • organizowanie imprez kulturalnych promujących miasto
 • świadczenie odpłatnych usług kulturalnych
 • udostępnianie i wypożyczanie bazy kulturalnej i sprzętu szkołom, zakładom pracy i innym zainteresowanym podmiotom

Darłowski Ośrodek Kultury