Wyniki XIV Edycji programu stypendialnego Młoda Polska

Data publikacji: 21.02.2017
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Program Stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Młoda Polska przeznaczony jest dla młodych polskich artystów (do 35 roku życia), którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w następujących dziedzinach; film, fotografia, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec i teatr. Stypendium ma umożliwić laureatom dokonanie znaczącego postępu w ich karierze artystycznej. Środki ze stypendium mogą być przeznaczone na realizację konkretnych projektów artystycznych, studia i pobyty twórcze za granicą, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy twórczej.

Do XIV edycji Programu wpłynęło 548 wniosków. W 42 wnioskach stwierdzono błędy formalne, co uniemożliwiło ich rozpatrywanie pod względem merytorycznym. Komisja oceniła 506 wniosków.

Minister przyznał stypendia 89 twórcom.