CKI – Cyfrowy Konglomerat Inicjatyw

Efekty, które będą zapewnione dzięki uczestnictwu Centrum Kultury Izabelin w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury:

 • montaż pętli indukcyjnych zwiększy dostępność działań stacjonarnych i hybrydowych w placówce Centrum Kultury Izabelin dla osób z wadami słuchu,
 • wykorzystanie technologii VR i video 360 umożliwi tworzenie edukacji o całkiem nowej jakości, zwiększy się korzystanie z oferty Centrum Kultury Izabelin przez osoby z trudnościami w poruszaniu się (zdalny udział w wydarzeniu, oglądaniu wystawy), umożliwi doświadczenie np. wspinaczki, nurkowania, czy wizyty w światowych instytucjach kultury,
 • możliwość pracy z najnowocześniejszą technologią i zdobywania kompetencji cyfrowych przez uczestników nieposiadających wystarczającego zaplecza finansowego – w szczególności dzieci i młodzież z Ogniska Młodzieżowego, ale także uczniów Szkoły Podstawowej im. płka Stanisława Królickiego. Stworzenie nowej gałęzi edukacji w CKI – realizacja dźwięku, światła, realizacja filmów – od scenopisarstwa, poprzez zdjęcia, montaż, postprodukcję,
 • poprawienie jakości inicjatyw online – dźwięki i filmy lepszej jakości, ale także lepszy i bardziej bezpośredni odbiór warsztatów i wydarzeń.

Misją Centrum Kultury Izabelin jest popularyzowanie kultury i sportu wśród mieszkańców Gminy Izabelin. Do głównych celów instytucji należy w szczególności:

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
 • tworzenie warunków dla rozwoju ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 • działanie na rzecz ochrony i edukacyjnej prezentacji kultury,
 • rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych,
 • inicjowanie i koordynowanie działalności kulturalnej oraz promocyjnej w Izabelinie,
 • tworzenie warunków dla istnienia i rozwoju twórczości amatorskiej i profesjonalnej,
 • współpraca ze szkołami w zakresie rozwoju wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.

Centrum Kultury Izabelin