Do prowadzenia warsztatów zapraszani będą twórcy z bogatym dorobkiem artystycznym, wykorzystujący autorskie metody, w przygotowywaniu / lub: w procesie realizacji różnych rodzajów widowisk (teatr animacji, teatr dramatyczny, teatr poezji, teatr tańca, improwizacja lub plastyczno-muzyczna forma wypowiedzi. Wybrani do współpracy mistrzowie poprowadzą autorskie zajęcia podnoszące warsztat metodyczny pedagogów, przekazując im zestaw dobrych praktyk wpływających na rozwój kompetencji społeczno-kulturowych.  Ważnym celem jest też wzmocnienia tożsamości lokalnej poprzez twórcze nawiązanie do niematerialnego dziedzictwa kulturowego określonego w Konwencji UNESCO z roku 2003.  

Do udziału w zajęciach zapraszamy pracowników instytucji kultury i organizacji pozarządowych, a także artystów i instruktorów działający w nieformalnych amatorskich grupach artystycznych i poszukujących nowych metod pracy i inspiracji.