Bohaterowie Wielkopolski na Muralu Polskiej Niepodległości

Data publikacji: 06.02.2019
Autor: Gabriela Będkowska
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Na muralu, który powstał w Nowym Tomyślu zaprezentowane zostały sylwetki dwóch wybitnych postaci, których losy splotły się z Powstaniem Wielkopolskim i z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości: Ignacego Jana Paderewskiego oraz generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Bohaterowie Wielkopolski na Muralu Polskiej Niepodległości
Fot. Bartosz Bartosiński, odsłonięcie muralu

Mural Polskiej Niepodległości w Nowym Tomyślu nawiązuje do Powstania Wielkopolskiego – jednego z czterech zwycięskich w historii Polski oraz pierwszego, które zakończyło się realizacją wszystkich postulatów powstańców. W czasie zaborów, tereny dzisiejszej Wielkopolski znajdowały się pod zaborem pruskim. Impulsem do wybuchu powstania, w którym mieszkańcy Poznania domagali się powrotu do Polski, była wizyta Ignacego Jana Paderewskiego, który w drodze do Warszawy, zatrzymał się w poznańskim Hotelu Bazar. 26 grudnia 1918 roku dla licznie zgormadzonych Polaków, wygłosił płomienne przemówienie. Dzień później Niemcy zorganizowali paradę wojskową, podczas której zrywali polskie flagi i niszczyli polskie instytucje. Wybuchły zamieszki, które przerodziły się w powstanie. Jedną z jego najważniejszą walką odbyła się w styczniu 1919 roku pod wsią Zatom Stary koło Międzyrzecza. Uczestniczący w niej powstańcy, wraz z działem „Barbara”, zostali upamiętnieni na muralu, pomiędzy Ignacym Janem Paderewskim, a generałem Józefem Dowborem-Muśnickim – oficjalnego dowódcy zrywu od 16 stycznia 1919 r. Wprowadzając obowiązkową służbę wojskową, udało mu się stworzyć blisko 100-tysięczną Armię Wielkopolską!

Mural można oglądać na ścianie przy ul. Norwida w Nowym Tomyślu. Autorką muralu i opiekunką artystyczną malujących uczniów była artystka Małgorzata Rzempowska-Skóra. Projekt muralu był merytorycznie konsultowany z historykiem, regionalistą i pisarzem – dr. Zdzisławem Kościańskim.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021