Z uwagi na obecnie panujące obostrzenia oraz w związku z ogłoszonym stanem pandemii uprzejmie prosimy o zapoznanie się i zastosowanie do poniższych zasad:

 

  1. Warunkiem udziału w Pokazie VR, pt. „Kartka z powstania” (dalej: Pokaz) jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia. Oświadczenie można wydrukować samodzielnie i po wypełnieniu i podpisaniu przynieść na Pokaz – lub wypełnić i podpisać na miejscu.
  2. Oświadczenie w miejscu Pokazu wypełnia się pojedynczo, w miejscu do tego wyznaczonym oraz w sposób wskazany przez  obsługę - w celu zapewnienia bezpieczeństwa procedury wejścia na teren Pokazu i zbierana ww. oświadczeń.
  3. Uczestnik Pokazu, który nie przyniesie wypełnionego oświadczenia, powinien stawić się w miejscu Pokazu z 20 minutowym wyprzedzeniem (w związku z koniecznością wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu Pokazu).
  4. W miejscu Pokazu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Każdy uczestnik Pokazu jest zobowiązany do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki).
  5. Uczestnik Pokazu jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przed wejściem do miejsca Pokazu. Organizator zapewni na miejscu dyspozytory z płynem dezynfekującym.
  6. Na miejscach wyznaczonych dla widzów Pokazu (lub oczekujących na Pokaz) obowiązuje zasada zachowania bezpiecznego odstępu i zajmowania jedynie miejsc ściśle wskazanych Uczestnikom przez obsługę. Przypominamy również o zachowaniu bezpiecznego dystansu między uczestnikami, który wynosi 2 m. 
  7. Uczestnictwo w Pokazie jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego wirusem SARS-CoV-2.
  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Pokazu.
  9. Organizator równocześnie informuje, że spoczywa na nim prawny obowiązek udostępnienia listy uczestników Pokazów i pracowników obsługujących Pokazy odpowiednim służbom - Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, w związku z czynnościami podejmowanymi przez te służby w celu zwalczania epidemii, na ich żądanie.