ARCHI-PRZYGODY to program z zakresu edukacji architektonicznej stworzony dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. Stanowi propozycję przeprowadzenia zajęć o tematyce przybliżającej rozumienie zagadnień związanych z architekturą, a także wprowadzających w kulturę życia społecznego.

Główne założenia programu skupiają się wokół: nabywania przez dzieci świadomości otaczającej ich przestrzeni, zrozumienia procesu projektowania i realizacji budowli oraz jej wpływu na otoczenie, a także docenienie tradycji architektonicznych i środowiska naturalnego.

Proponujemy zestaw scenariuszy zajęć dla grup przedszkolnych oraz klas 1-3, 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej. Zachęcamy też pobrania zbioru zadań dodatkowych o tematyce architektonicznej dla dzieci w wieku 6-8 lat jako propozycja urozmaicenia nauczania zintegrowanego, również w formie zdalnej.

Zajęcia prowadzone są we współpracy nauczyciela przedszkolnego/szkolnego oraz architekta zatrudnionego przez NCK w wyniku otwartego naboru zgłoszeń. Scenariusze zajęć skupione są przede wszystkim na aktywnościach opartych na pracy zespołowej, ćwiczeniach manualnych, obserwacji i dialogu.

Program został przygotowany i jest realizowany przez Narodowe Centrum Kultury. Patronat nad projektem objął Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki.