„NORWID/ZA-PATRZENIA” – konkurs na filmowe ilustracje utworów Cypriana Norwida

Data publikacji: 06.09.2021
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Z okazji 200. rocznicy urodzin patrona roku – Cypriana Norwida, wybitnego polskiego poety, prozaika, dramatopisarza, eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa – Narodowe Centrum Kultury ogłasza konkurs na stworzenie filmu, stanowiącego oprawę wizualną do wybranych utworów poety. Prace konkursowe można zgłaszać do 15 listopada 2021 r.

Celem konkursu jest popularyzowanie poetyckiej twórczości Cypriana Norwida oraz stworzenie unikalnych nagrań audiowizualnych, które będą dostępne w Internecie dla szerokiego grona odbiorców. Na potrzeby konkursu wybranych zostało 11 utworów Cypriana Norwida, odwołujących się do ponadczasowych wartości, takich jak prawda, piękno, miłość, ojczyzna, czy nadzieja.

Utwory Norwida, które zostały wybrane do konkursu to:

Italiam! Italiam!
Nad jeziorem
Ciemność
Do piszących (
fragment)
Pielgrzym, Kółko
Czułość
Do zeszłej
W Weronie
Królestwo 
oraz
fragmenty poematu Promethidion

Różnorodność, uniwersalność i ponadczasowość podejmowanych przez Norwida tematów oraz bogactwo formalne i językowe jego dzieł otwierają pole do swobodnej interpretacji wizualnej oraz puszczenia wodzy wyobraźni. Wiersze zostały udostępnione uczestnikom konkursu w formie plików dźwiękowych zawierających zapis recytacji utworów przez znakomitego aktora i interpretatora dzieł literackich, Andrzeja Mastalerza. Pliki audio powinny zostać wykorzystane jako ścieżka dźwiękowa filmów konkursowych. Dodatkowo mogą być również ilustrowane muzyką.

Zgłoszenia

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie kreatywne osoby, których emocje i wyobraźnię porusza poezja Cypriana Norwida i które chcą podjąć wyzwanie przełożenia jej na współczesny język wizualny. W konkursie mogą wziąć udział zarówno amatorzy – pasjonaci różnorodnych technik filmowych, jak również osoby, grupy artystyczne czy kolektywy zawodowo związane z twórczością multimedialną, bez żadnych ograniczeń wiekowych.

Na laureatów trzech pierwszych miejsc czekają atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości 10 tys. zł, 7 tys. zł i 5 tys. zł. Zwycięskie prace zostaną zamieszczone na stronie internetowej, platformie Youtube oraz w mediach społecznościowych Narodowego Centrum Kultury.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie do 15 listopada br. niepublicznego linku z udostępnioną pracą konkursową na adres e-mail: norwid@nck.pl.

Wraz z udostępnionym materiałem wideo w zgłoszeniu powinny się też znaleźć:

  • informacje o autorze/autorach pracy konkursowej (imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres mailowy);
  •  tytuł wybranego utworu;
  • merytoryczny opis pracy konkursowej, nieprzekraczający 1800 znaków ze spacjami.

Długość pracy konkursowej (filmu) powinna współgrać z długością wybranego nagrania lektorskiego. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac konkursowych, przekraczających o 60 sekund czas nagrania dźwiękowego wybranego utworu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 1 grudnia 2021 r.