#BiałoCzerwonoBiały – wywieś plakat na znak solidarności z naszymi sąsiadami!

Data publikacji: 11.08.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

W związku z drugą rocznicą sfałszowanych wyborów prezydenckich na Białorusi Narodowe Centrum Kultury zaprasza wszystkich, którym bliskie są wolnościowe dążenia naszych sąsiadów Białorusinów, do zademonstrowania pamięci, solidarności i wsparcia w formie artystycznej. Do Państwa dyspozycji oddajemy wystawę plakatów #BiałoCzerwonoBiały poświęconych bezprecedensowej mobilizacji społeczeństwa białoruskiego w l. 2020 – 2022 na rzecz demokratycznych przemian. Składają się na nią prace nagrodzone i wyróżnione w międzynarodowym konkursie pod tym samym tytułem. Plakaty w formie elektronicznej (pliki .pdf i .jpg) udostępniamy nieodpłatnie po wypełnieniu poniższego formularza i akceptacji regulaminu. 

Zachęcamy i zapraszamy do samodzielnego prezentowania plakatów wchodzących w skład wystawy wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe, aby świat pamiętał o Białorusi – jak podkreśliła w swoim przesłaniu do uczestników wystawy i konkursu liderka białoruskiej opozycji, Swiatłana Cichanouska, która wsparła to przedsięwzięcie. Wystawę można pobrać i wydrukować lub opublikować w Internecie (na własnej stronie www lub kanałach w mediach społecznościowych) w całości lub fragmentach (tj. tylko wybrane plansze wchodzące w skład wystawy).

Wypełnij formularz, aby pobrać wystawę 

Na ekspozycję składa się 19 najlepszych prac konkursowych: 3 zwycięskie plakaty oraz 16 wyróżnionych za ciekawe rozwiązania koncepcyjne i typograficzne oraz skłaniającą do refleksji metaforykę. Prezentacja prac w formie wystawy plenerowej oraz elektronicznej jest wyrazem wsparcia i pamięci, ale też apelem o solidarność z naszymi represjonowanymi sąsiadami w ich drodze do wolności i demokracji. Wystawa  będzie również prezentowana przez polskie placówki dyplomatyczne na całym świecie.

Fizyczną ekspozycję plakatów, przygotowaną przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych, od 9 sierpnia do 4 września można oglądać w galerii plenerowej Muzeum Łazienki Królewskie w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie.

Pełna informacja o wystawie 

Kontakt: plakatbcb@nck.pl