294 000 książek trafi do szpitali i placówek pomocowych

Data publikacji: 05.11.2020
Średni czas czytania 7 minut
drukuj

Prawie 9 kilometrów książek, czyli ponad 294 000 egzemplarzy – tyle zebrała Fundacja Zaczytani.org podczas trwającej przez miesiąc Wielkiej Zbiórki Książek 2020. Mimo epidemii udało się zmobilizować mieszkańców kraju do pomocy społecznej dla szpitali i placówek opiekuńczych. Akcja trwała od 8 września do 11 października.

– Tegoroczna edycja Wielkiej Zbiórki Książek była wyjątkowa – z powodu epidemii musieliśmy przesunąć akcję o kilka miesięcy, działać zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego i obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd. Mimo utrudnień udało nam się z sukcesem przeprowadzić Wielką Zbiórkę Książek, w którą zaangażowało się kilkadziesiąt tysięcy osób – mówi Agnieszka Wąsik, dyrektorka operacyjna Fundacji Zaczytani.org i koordynatorka Wielkiej Zbiórki Książek 2020.

W akcję włączyły się też osoby znane z mediów, m.in. Katarzyna Pakosińska, Mateusz Damięcki, Artur Barciś, Joanna Jabłczyńska, Paulina Holtz, Piotr Witkowski czy Monika Mrozowska.

Rekordowy zasięg akcji

Ponad 294 000 książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych – takie zbiory trafiły w tym roku pod skrzydła Fundacji Zaczytani.org, która zajmuje się promowaniem zaangażowanego czytelnictwa, edukacją społeczną i zwiększaniem dostępu do literatury. Wielka Zbiórka Książek to coroczne czytelnicze pospolite ruszenie – przez miesiąc w całej Polsce można oddawać przeczytane przez siebie książki w kilkuset punktach zbiórki. Jak mówią sami organizatorzy – gdyby wszystkie zebrane książki ułożyć jedna na drugiej, to powstałaby z nich wieża o wysokości prawie 9 kilometrów!
W tegorocznej edycji udział wzięło 961 placówek, firm, instytucji i lokali, do których można było przynosić książki. Wśród nich 559 prowadziło wewnętrzną zbiórkę książek, a 386 było punktami ogólnodostępnymi. W akcję zaangażowały się punkty zbiórki książek z aż 259 miejscowości – to nowy rekord, dzięki któremu znacznie zwiększył się zasięg akcji (podczas poprzedniej edycji udział wzięło 77 miast).

– Zbierała z nami między innymi Opera Bałtycka, Gdański Teatr Szekspirowski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Miasta Poznania, Galeria Kazimierz w Krakowie, Forum Gdańsk czy takie firmy jak Polskie Linie Lotnicze LOT, Ziaja, Herbapol Lublin. Zbierały z nami przedszkola, szkoły i uczelnie wyższe, biblioteki, kawiarnie i restauracje. Spotkaliśmy się z ogromem życzliwości i z wielkim zaangażowaniem w tych miejscach – mówi Natalia Sopniewska, która odpowiadała za koordynację punktów zbiórki książek.

Rekord liczby książek zebranych przez jedną instytucję – podobnie jak w zeszłym roku – należy do Alior Banku, partnera strategicznego Fundacji Zaczytani.org, który zaangażował w akcję aż 168 swoich oddziałów i placówek partnerskich, dzięki czemu udało się zebrać 57 000 książek. Dużym zaangażowaniem wykazała się też AVIVA – partner Wielkiej Zbiórki Książek 2020. Do akcji dołączyły wszystkie biura terenowe firmy – w 47 oddziałach uzbierano łącznie 14 250 książek. Fundacja KPMG, która również wspierała akcję przez cały czas jej trwania, zbierała książki w 7 swoich biurach, osiągając rezultat 1 063 egzemplarzy.

Zobacz podsumowanie Wielkiej Zbiórki Książek 2020

Co dalej z książkami?

Książki zebrane podczas Wielkiej Zbiórki Książek zostały przekazane do magazynów fundacji w siedmiu głównych miastach. Wciąż trwa sortowanie książek przez wolontariuszy oraz Wielkie Pakowanie Paczek dla beneficjentów fundacji.

– W tym roku na nasze książki czekają m.in. Klub Senior+ w Lanckoronie, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, Dom Inwalidy Bezdomnego w Sanoku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach czy Fundacja Piastun – Wyrównywanie Szans w Katowicach. Książki, które nie zostaną odebrane bezpośrednio po tegorocznej akcji, zasilą magazyn centralny Fundacji Zaczytani.org i będą przekazywane beneficjentom w ramach całorocznego wsparcia – uzupełnianie księgozbiorów stałych beneficjentów fundacji, tworzenie Zaczytanych Bibliotek w nowych placówkach. Na nasze wsparcie mogą liczyć placówki, w których literatura ma szczególne znaczenie: odgrywa rolę terapeutyczną, relaksacyjną i edukacyjną, pomagając osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, mierzącym się z osamotnieniem lub lękami – mówi Natalia Sopniewska, która odpowiada za kontakt z beneficjentami.

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią sortowanie książek prowadzone jest tylko w warunkach umożliwiających zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego oraz z ograniczeniem liczby wolontariuszy.

Wielka Zbiórka Książek została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjenta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury oraz prezydentów 7 miast: Gdańska, Łodzi, Katowic, Krakowa, Poznania, Warszawy i Wrocławia.

Partnerem strategicznym Fundacji Zaczytani.org jest Alior Bank. Partnerami Wielkiej Zbiórki Książek 2020 były AVIVA i Fundacja KPMG.

Więcej informacji: www.zaczytani.org