I nabór do programu Kultura - Interwencje rozstrzygnięty!

Data publikacji: 10.05.2019
Autor: JS
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Z przyjemnością publikujemy wyniki I naboru do programu Kultura - Interwencje 2019.

Poniżej zamieszczamy wykaz wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), wykaz podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

W ramach programu złożono 754 wnioski. W wyniku I naboru dofinansowanie uzyskały łącznie 154 podmioty o punktacji równej lub większej niż 75 pkt. Kwota łączna dofinansowań to 6 918 000,00 zł. Pozostałe środki – 3 082 000,00 zł – zostaną przeznaczone na realizację II naboru. Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Beneficjentów programu Kultura - Interwencje 2019 prosimy o kontakt w godzinach 10.00-14.00:
Justyna Smolińska, e-mail: jsmolinska@nck.pl, tel. 22 21 00 189.