Formularz wniosku do programu Kultura - Interwencje już dostępny

Data publikacji: 23.03.2015
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Kultura - Interwencje, to program dotacyjny NCK mający na celu tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Do składania wniosków w programie uprawnione są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Aby uczestniczyć w naborze należy złożyć wniosek w systemie EBOI.

Nabór wniosków trwa do 17 kwietnia 2015 roku.

Informacji o programie udzielają w godzinach 10.00-14.00:

Anna Jermacz, telefon: +48 22 21 00 136, e-mail: ajermacz@nck.pl
Karolina Maciejewska, telefon: +48 22 21 00 157, e-mail: kmaciejewska@nck.pl
Justyna Smolińska, telefon: +48 22 21 00 189, e-mail: jsmolinska@nck.pl
Małgorzata Gaduła-Zawratyńska, telefon: +48 22 21 00 156, e-mail: mgadula@nck.pl