EtnoPolska

Program EtnoPolska jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe.

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania lokalnej tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym, a także dla upamiętniania i przybliżania polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji zadań popularyzujących dorobek kultury i  działalność kulturalną w życiu społecznym, w szczególności w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.