Podsumowanie regionalnych raportów ewaluacyjnych Bardzo Młoda Kultura 2021

Data publikacji: 14.07.2022
Autor: DBiA
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

W 2021 r. zakończono realizację drugiej edycji Programu Bardzo Młoda Kultura (prowadzonej w latach 2019–2021). Tak, jak w poprzednich latach Operatorzy wojewódzcy przygotowali raporty podsumowujące przeprowadzone przez nich badania autoewaluacyjne. Opracowanie, które powstało w oparciu o te raporty, składa się z trzech części: wstępu, w którym omówione zostały założenia analizy, wykorzystane źródła informacji oraz pytania badawcze, właściwej części analitycznej odnoszącej się do sposobu realizacji Programu przez Operatorów oraz oceny osiągniętych rezultatów.

Uczestnicy projektów realizowanych w 2021 r. oceniali je nawet lepiej niż osoby uczestniczące w poprzedniej edycji. Tak jak w poprzedniej roku tym, co najbardziej podobało się w projektach, była „radość tworzenia”. Lepiej oceniona na tle innych odpowiedzi została „możliwość poznania nowych osób”. Można przypuszczać, że w kolejnym roku pandemii realizatorzy coraz lepiej radzili sobie z prowadzeniem zajęć online, bądź zorganizowali je w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni kontakt uczestników (np. przesuwając zajęcia na letnie miesiące).

Zachęcamy do lektury raportu podsumowującego regionalne autoewaluacje przeprowadzone przez Operatorów programu BMK w 2021 roku.

Autorem raportu jest Rafał Rudnicki, badacz i ewaluator projektów społecznych.