Wyniki wiosennej edycji konkursu BMK 2020 – Pomorskie

Data publikacji: 11.05.2020
Średni czas czytania 10 minut
drukuj

Nadszedł czas na poznanie zwycięskich wniosków i ogłoszenie wyników konkursu w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.

W dniach 6-9 maja odbyły się obrady komisji, która zweryfikowała zgłoszone do konkursu wnioski, a następnie wyłoniła te zwycięskie.

Do konkursu wpłynęło 16 wniosków, w tym 9 od doświadczonych wnioskodawców  oraz 7 od początkujących. Każdy z wniosków był oceniany w 100-punktowej skali. Komisja oceniała, na ile dane działanie zrealizuje cele konkursu, jaki będzie miało wpływ na uczestników, społeczność, w której zostanie zrealizowane. Komisja brała pod uwagę również trwałość i zaangażowanie partnerów oraz oceniała czy działanie dostosowano do obowiązujących ograniczeń, wynikających z panującego stanu epidemii.

Wyniki konkursu 2020

Komisja wybrała 7 działań, które otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 36 000 zł.

Wyłonione działania zgłoszone przez początkujących realizatorów:

  1. Jesteśmy Kolorem
  2. Słowa w ruch!
  3. Rycerskość w sieci
  4. Piosenka dobra na wszystko

Wyłonione działania zgłoszone przez doświadczonych realizatorów:

  1. My Ziemianie
  2. RilTok. Cykl zajęć kulturalno-edukacyjnych online dla młodzieży
  3. PROJEKT: #JA

Szczegóły zwycięskich działań:

Słowa w ruch – działanie z Nowego Dworu Gdańskiego. Działanie skierowane do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej. Celem projektu jest rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez inspirujące warsztaty online. Zrealizowane warsztaty będą dotyczyły różnych aspektów kontaktu z kulturą i sztuką, a także zachęcały do poszukiwania nowych form aktywności fizycznej w tym szczególnie trudnym okresie epidemii. Uczestnicy wezmą udział między innymi: w warsztatach kreatywnego pisania opowieści  interaktywnej “Baśnio-gra”, warsztatach językowych, plastycznych czy zajęciach ruchowych z jogi. Wnioskodawcą jest Agnieszka Zacharska ze Szkoły Podstawowej nr 2 Nowym Dworze Gdańskim. Partnerem jest Żuławski Ośrodek Kultury.

Jesteśmy Kolorem – inicjatywa z Rumi. Projekt to wsparcie działaniami edukacyjno- artystycznymi dzieci i młodzieży z Domu wychowawczo – opiekuńczego w Gdańsku „Dom nad Jasieniem” .  Zaplanowano działania i warsztaty integrujące mieszkańców placówki, podnoszące aktywność społeczną oraz wzmacniające poczucie własnej wartości.  Inicjatywa ma na celu także pomoc w przetrwaniu w trudnym okresie pandemii,  ma być oparciem w samotności w czasie izolacji. Końcowym efektem będzie wykonanie wspólnego Muralu „Jesteśmy Kolorem”. Wnioskodawcą jest Joanna Borowiec z Fundacji Q Sztuce. Partnerem jest Ewelina Chrościelewska – opiekun w placówce wychowawczo-opiekuńczej w Gdańsku.

Rycerskość w sieci – inicjatywa ze Sztumu, skierowana do Grup Rycerskich zgrupowanych w tzw. Prowincji Pruskiej oraz młodzieży ze szkół podstawowych powiatu sztumskiego. Celem działania jest przeciwdziałanie hejtowi wśród młodzieży a także wzmocnienie poczucia sprawstwa wśród grup rekonstrukcyjnych Prowincji Pruskiej. W czasie trwania projektu młodzież zapozna się z regułą rycerską i jej kontynuacją w dzisiejszych czasach, będzie uczestniczyła w warsztatach dotyczących zajęć współczesnych rycerzy, roli kobiet czy średniowiecznej kuchni. Efektem działań prowadzonych głównie w sieci będą trzy filmy przygotowane przez uczestników. Wnioskodawcą jest Jolanta Belcarz-Dzikowska z Bractwa Rycerzy Ziemi Sztumskiej. Partnerem jest  Piotr Podlewski – nauczyciel historii w SP w Sztumie.

Piosenka dobra na wszystko – działanie z Debrzna, które ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii tj. samotności  i braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Działania skierowane będę do młodzieży mieszkającej na terenie miasta i gminy Debrzno i zrealizowane w przestrzeni wirtualnej. Uczestnicy wezmą udział między innymi w warsztatach wokalno – instrumentalnych, będą uczestniczyć w nauce komponowania  muzyki, pisania tekstów oraz doskonalenie umiejętności śpiewu, gry na instrumentach np. ukulele, gitarze, keyboardzie. Przeprowadzone warsztaty zakończą się stworzeniem motywacyjnego utworu muzycznego przez uczestników projektu nawiązującego do obcej sytuacji pandemicznej. Wnioskodawcą jest Centrum Kultury, Sportu  Turystyk w Debrznie. Partnerem jest Szkoła Podstawowa w Debrznie.

My Ziemianie – inicjatywa realizowana z mieszkańcami Lisewca, Pręgowa, Buszkowa i Czapielska i Babich Dołów. Skierowana do aktywistów społeczności lokalnych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 12 lat z wymienionych miejscowości. Projekt ma na celu dostrzeżenie, że jako jednostka mamy wpływ na społeczność lokalną, że „sami jesteśmy miejscem”, w którym żyjemy i aktywnie możemy kształtować naszą kulturę a także wyzwolenie zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska. W ramach planowanych działań lokalni aktywiści nagrają film dokumentalny opowiadający o ZIEMI w okolicy, jej zasobach, eksploatacji. Uczniowie zostaną zaproszeni do napisania listów o swojej ” Wizji przyszłości” dla ziemi i okolicy. Finałem projektu będzie publikacja listów i filmu w Internecie. Wnioskodawcą jest artystka, aktywistka i fotografka Kamila Chomicz. Partnerem projektu jest Barbara Sołczyk  z Biblioteki w Pręgowie.

RilTok. Cykl zajęć kulturalno-edukacyjnych online dla młodzieży –  inicjatywa, z Gdyni, której celem jest wsparcie młodzieży w okresie izolacji poprzez angażujące interdyscyplinarne działania w sieci. Młodzież weźmie udział w serii zajęć kulturalno-edukacyjnych, które będą dotyczyć czterech zagadnień, szczególnie ważnych w czasie kwarantanny: 1. Wiedza vs emocje2. Solidarność, empatia, bohaterstwo 3. Choroba i śmierć 4. Samotność. Każdy temat będzie opracowany podczas autorskich zajęć online, między innymi: lekcji etyki, praktycznych „lifehacków” czy warsztatów filmowych online. Na podstawie zajęć powstaną cztery scenariusze do wykorzystania przez nauczycieli. Wnioskodawcą jest Paulina Pohl z Domu Filmowego oraz Fundacja Inicjatyw Twórczych Fordewind. Partnerem jest Amerykańska Szkoła Podstawowa w Gdyni.

PROJEKT: #JA  – inicjatywa ze Słupska. PROJEKT #JA to dwumiesięczny cykl warsztatów kreatywnych, skierowanych do młodzieży ze słupskiego liceum. Działanie zakłada cotygodniowe, wirtualne spotkania na platformie Zoom. Ma na celu podniesienie poziomu samoakceptacji wśród grupy docelowej. Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach, które wyposażą ich w narzędzia umożliwiające zwalczanie lęku przed krytyką, zaktywizują twórczo uczestników, a także otworzą młodych ludzi na asertywne, kreatywne tworzenie własnych, autorskich wypowiedzi artystycznych. Na koniec projektu swoją premierę będzie miał film podsumowujący projekt, który zostanie opublikowany w Internecie. Wnioskodawcą jest Maria Pyrek z Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku. Partnerem jest V Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Słupsku.

Przed nami najbardziej ekscytujący etap – realizacja zwycięskich projektów!


Celem konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie. Edycja Wiosenna” jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury. Realizacja ma zakładać współpracę sfer kultury i oświaty, uwzględniając obowiązujące ograniczenia i obostrzenia ogłaszane przez władze RP, a ich efekty zostaną zaprezentowane online.

Więcej informacji: sieckultury.pl/2020/05/wyniki-wiosennej-edycji-konkursu-bmk-2020-pomorskie