Podsumowanie roku w woj. zachodniopomorskim

Data publikacji: 26.11.2019
Autor: woj. zachodniopomorskie
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Czas na podsumowanie pierwszego roku, a ściśle, połowy roku pracy zespołu Czaplineckiego Ośrodka Kultury w programie Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – województwo zachodniopomorskie.

Jesteśmy najmniejszym z szesnastu ośrodków w Polsce, które podjęły się koordynowania dużego ogólnopolskiego programu edukacyjno-kulturowego. Był to dla nas czas wytężonej pracy, dzięki której mieliśmy możliwość przypatrywać się działaniom animatorów kultury i nauczycieli w różnych miejscowościach, środowiskach i warunkach. Pozwoliło nam to zdiagnozować mocne strony i możliwości płynące ze współpracy ludzi kultury i oświaty. Zwróciliśmy też uwagę, jak ważnym czynnikiem jest włączanie się samorządów lokalnych do działań na rzecz działań kulturowo – oświatowych. Szczególnie na szczeblu najniższym – sołectw czy rad osiedli. Wnioskiem z naszych obserwacji jest również waga zaangażowania w pracę animacyjną i edukacyjną instytucji pozarządowych – stowarzyszeń, fundacji, towarzystw działających lokalnie. To właśnie one w pewien sposób opiekują się społecznościami, z których się wywodzą.

Rok 2019 był rokiem badawczym, poszukiwaniem konceptu, w którą stronę działania Bardzo Młodej Kultury w naszym województwie powinny potoczyć się w dwóch kolejnych latach. Dlatego też dużo rozmawialiśmy z ludźmi w czasie spotkań, szkoleń i różnego rodzaju warsztatów. Województwo zachodniopomorskie jest bardzo zróżnicowane pod względem możliwości dotarcia do instytucji kultury, których misją jest edukacja kulturowa. Zależy nam, by znaleźć się w tych miejscach, gdzie o działania animacyjne trudno, gdzie problemy codzienności przesłaniają potrzeby ducha.

W tym roku zorganizowaliśmy 4 trzydniowe szkolenia oparte na ramie tematycznej, poruszające problemy dotyczące współczesnego świata i człowieka, 8 szkoleń jednodniowych z zakresu posługiwania się różnymi narzędziami animacyjnymi i komunikacyjnymi. Do ich przeprowadzenia zaprosiliśmy najlepszych szkoleniowców z całej Polski. Zorganizowaliśmy również konkurs regrantingowy na inicjatywy kulturowo-edukacyjne dla dzieci i młodzieży, w którym startowały pary: nauczyciel – animator. W ten sposób zrealizowano 6 dużych projektów w różnych miejscach naszego województwa.

Ogromnie nas cieszy rosnące zainteresowanie programem w województwie zachodniopomorskim. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie równie owocny. 

Marta Gosecka – Koordynator BMK, województwo zachodniopomorskie


O wielu działaniach podjętych w programie można przeczytać na stronie: www.ekdus.pl