WARSZTAT: Metody diagnostyczne i animacyjne do pracy ze społecznością lokalną w praktyce

Ośrodek Działań Artystycznych ”Firlej” - Wrocław, ul. Grabiszyńska 56
Pt. 25 października 2019 r.   g. 10:00—14:30

Warsztaty z Markiem Sztarkiem w ODA Firlej.

Opis warsztatu:

Warsztaty "Metody diagnostyczne i animacyjne do pracy ze społecznością lokalną w praktyce" będą próbą odpowiedzi na pytania: jak przygotowywać się do działań animacyjnych? Jak dobierać adekwatne techniki, narzędzia i metody do specyfiki społeczności lokalnej i otoczenia, do etapu działań animacyjnych, w zależności od czasu i miejsca? Jak skutecznie stosować techniki, narzędzia i metody animacyjne? Jak je łączyć? A także: jak zarządzać, planować, zlecać i oceniać pracę animatora?

Prowadzący:

Marek Sztark niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO oraz członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016, 2018 i 2020. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Obecnie pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, koordynuje działalność Centrum Sztuk Performatywnych Piekarnia.
 

Warsztaty skierowane są wszystkich interesujących się kulturą, edukacją, edukacją kulturową, w tym artystów, animatorów kultury, nauczycieli i edukatorów.

Spotkanie odbywa się w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Dolny Śląsk, którego Operatorem jest Ośrodek Działań Artystycznych „Firlej”.