SPRAWILIŚMY KULTURĘ! - podsumowanie BMK 2019 w Łódzkim Domu Kultury

Data publikacji: 20.11.2019
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

5 listopada 2019 r. odbyło się Forum Edukacji Kulturowej Województwa Łódzkiego, które podsumowało pierwszy rok realizacji programu Bardzo Młoda Kultura 2019 realizowanego przez Łódzki Dom Kultury. Wydarzenie obfitowało w rozmowy, prelekcje i warsztaty.

Grupa ponad 100 animatorów z województwa łódzkiego spotkała się by dyskutować o kondycji edukacji kulturowej. Jako pierwszy wystąpił dr Leszek Karczewski, reprezentujący Muzeum Sztuki w Łodzi, który wystąpił z krótką prelekcją pn. Kultura jest jak jogurt. Edukacja kulturowa i potencjał zmiany. Nie zabrakło również informacji o programach dotacyjnych Narodowego Centrum Kultury, które zaprezentowała Agata Radecka oraz Barbara Tuszyńska z Działu Programów Dotacyjnych NCK.

Pod koniec części wykładowej wystąpiło 10 grantobiorców opowiadając o realizacji autorskich projektów. Kolejną częścią forum były warsztaty prowadzone przez praktykujących sprawców kultury. Uczestnicy mieli możliwość wyboru zajęć spośród 4 tematyk:

  • Działania animacyjne w projektach partnerskich (oświata i kultura), Anna Czyżewska
  • Młodzież a uczestnictwo w kulturze, Joanna Tabaka (Widok na Widownię)
  • Pedagogika przygody, Iwona Pawelec-Pudło (Pracownia Nauki i Przygody)
  • Budujemy bezpieczną przystań, czyli kilka słów o tym, jak być dobrym budowniczym? Agnieszka Klimek
  • Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi – zwiedzanie + warsztaty

Część artystyczną wypełniły dźwięki muzyki etnicznej, w wykonaniu znakomitej Karoliny Cichej.
Po tak wspaniałym debiucie od razu rozpoczęły się przygotowania do #BMK2020!

Łódzki Dom Kultury jest regionalnym operatorem ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura, prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury. Tym samym ŁDK ma do wypełnienia ważną rolę prowadząc działania, których celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej i zbliżanie sektora edukacji i kultury. Bardzo Młoda Kultura to wieloletni program realizowany w całej Polsce przez 16 podmiotów (po jednym z każdego województwa). W tym zacnym gronie znalazł się Łódzki Dom Kultury zyskując miano operatora regionalnego na województwo łódzkie. Główne cele programu to:

  • wzmacnianie edukacji kulturowej poprzez eliminowanie barier pomiędzy sferą edukacji i kultury,
  • rozwijanie sieci współpracy instytucji, organizacji i osób prywatnych, zajmujących się animacją i edukacją kulturową,
  • budowanie podstaw dla zintegrowanych działań z zakresu animacji i edukacji kulturowej na poziomie lokalnym i ogólnopolskim
  • wzmacnianie zawodowych kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową w Polsce.