Spotkanie Zespołu Roboczego w Muzeum Śląska Opolskiego

Data publikacji: 25.02.2020
Autor: woj. opolskie
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

6 lutego 2020 r. w Muzeum Śląska Opolskiego odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego ds. Szkoleń i warsztatów.

Wzięli w nim udział wszyscy członkowie zespołu, czyli: Katarzyna Mazurczak (Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku), Katarzyna Midura (Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzowie Śląskim), Agnieszka Hurnik (Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury), Piotr Szafrański (Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrzeniu Wielkim) i Joanna Ojdana koordynator BMK – Opolskie.

Na spotkaniu omówiony został tegoroczny cykl szkoleń oraz warsztaty planowane na coroczne Forum Ludzi Kultury i Edukacji.