Inspirujące spotkania w regionie – relacja z działań

Data publikacji: 17.02.2020
Autor: woj. pomorskie
Średni czas czytania 6 minut
drukuj

Za nami spotkania informacyjno-sieciujące w Nowym Dworze Gdańskim, Kołczygłowach i Kwidzynie. Czas na podsumowanie działań w regionie.

W tym roku wraz z partnerami programu pokonaliśmy 488 km i odwiedziliśmy trzy miejscowości w województwie pomorskim by zaprezentować szczegółowe założenia programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, jego harmonogram oraz informacje na temat konkursu na wsparcie finansowe projektów łączących edukację i kulturę.

Każde ze spotkań informacyjno-sieciujących przebiegało według tego podobnego harmonogramu. Na początku Agata Andrasiak-Czarnecka, koordynatorka programu opowiedziała o strukturze i działaniach realizowanych w ramach Bardzo Młodej Kultury. Następnie zaprosiła uczestników do zastanowienia się i napisania czym dla nich jest współpraca oświaty i kultury. Obecni na spotkaniach chętnie dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniami. Był to także czas na lepsze poznanie się uczestników, wymianę zdań, myśli. W dalszej części spotkania zostały zaprezentowane reportaże z realizowanych dotychczas projektów oraz szczegółowo omówiono zasady uczestnictwa w konkursie na lokalne, oddolne inicjatywy. Ostatnią częścią każdego spotkania był udział w quizie przygotowanym przez Małgorzatę Cholewińską-Marcinkiewicz. Krótkie badanie dotyczyło rozpoznawania potrzeb szkoleniowych uczestników spotkań.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Nowym Dworze Gdańskim i dostarczyło wielu wrażeń.  W spotkaniu wzięli udział regionalni partnerzy programu: Karolina Ciechorska-Kulesza z Uniwersytetu Gdańskiego (koordynatorka części badawczej programu), Monika Bąkowska-Łajming i Aleksandra Perzyńska z Nadbałtyckiego Centrum Kultury oraz Alicja Jelińska z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdyni-Sopot. Wydarzenie połączono z wizytą studyjną, którą zorganizowała Monika Jastrzębska-Opitz, dyrektor Żuławskiego Ośrodka Kultury. Najpierw zostaliśmy oprowadzeni po remontowanym budynku Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. Następnie zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia wystaw w Żuławskim Parku Historycznym, gdzie Łukasz Kępski – historyk i muzealnik, opowiedział nam o historii Żuław, życiu codziennym mieszkańców, zwyczajach i tradycjach związanych z regionem. W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, w tym 19 uczestników, 2 osoby z zespołu BMK i 5 partnerów. Na spotkanie przyszli przede wszystkim nauczyciele, obecni byli także przedstawiciele instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Współorganizatorami spotkania byli: Fundacja „Kreatywna Edukacja”, Klub Nowodworski, Żuławski Park Historyczny

Drugie spotkanie informacyjno-sieciujące odbyło się w Kołczygłowach. Organizatorką spotkania była Edyta Miętka z Urzędu Gminy w Kołczygłowach. Podczas tej wizyty zespół z Instytutu Kultury Miejskiej - Agata Andrasiak-Czarnecka i Małgorzata Cholewińska- Marcinkiewicz wspierała Sulisława Borowska z partnerskiego Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego. Spotkanie przebiegło w otwartej, bardzo miłej i ciepłej atmosferze, a uczestnicy jeszcze przed rozpoczęciem spotkania zaczęli się sieciować i poznawać. W spotkaniu wzięło udział 13 uczestników, 2 osoby z zespołu BMK i partner. Byli to mieszkańcy różnych miejscowości i przedstawiciele rozmaitych podmiotów: nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy instytucji kultury, samorządowcy.

Na ostatnie spotkanie zostaliśmy zaproszeni do Miejsko Powiatowej Biblioteki w Kwidzynie przez Katarzynę Bednarek, dyrektor instytucji i partnera programu. Przed spotkaniem udało nam się zwiedzić zakamarki niezwykłej biblioteki usytuowanej na dworcu kolejowym. Odwiedziłyśmy między innymi nowocześnie urządzoną czytelnie dla dzieci i młodzieży oraz czytelnię dla dorosłych. Duże wrażenie zrobiło na nas multicentrum, czyli nowoczesna i ciekawa przestrzeń wyposażona w urządzenia, które mają pomóc i zainspirować uczniów do poznania nowych technologii. W spotkaniu w „Wagonie Kultury” pojawiło się 14, w tym 11 uczestników, 2 osoby z zespołu BMK i partner. Byli to w większości mieszkańcy Kwidzyna reprezentujący podmioty takie jak: instytucje kultury, szkoły i organizacje pozarządowe.

Wizyty w regionie sprzyjały wymianie doświadczeń, inspiracji, zawieraniu znajomości. W spotkaniach wzięły udział osoby w różnym wieku, reprezentujące rozmaite podmioty, mające różne, często odmienne doświadczenia współpracy sektora oświaty i kultury. Spoiwem wszystkich uczestników była chęć wspólnego działania dla rozwoju edukacji kulturowej w województwie Pomorskim.

Zakończyliśmy tegoroczne spotkania informacyjno-sieciujące w regionie. Cały czas trwają jeszcze zapisy na szkolenia obligatoryjne dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie (Formularz zgłoszeniowy TUTAJ). Warsztaty odbędą się w dwóch terminach: 28-29.02 oraz 13-14.03 na Wyspie Sobieszewskiej. Więcej informacji o szkoleniach znajdziecie klikając TUTAJ.