Konkurs lokalnych projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży w Małopolsce

Data publikacji: 10.06.2020
Autor: woj. małopolskie
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Do udziału w konkursie projek­tów w ramach programu BMK 2019-2021 – edycja małopolska 2020 uprawnieni są uczestnicy kursu, którzy wzięli udział we wszystkich warsztatach, zgodnie z obowiązującym ramowym programem kursu.

Konkurs lokalnych projektów edukacji kulturowej dzieci i młodzieży w Małopolsce
Fot. A. Kuklicz ©

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie projektu i przesłanie go w postaci pop­rawnie wypełnionego formu­larza wniosku konkurso­wego. Na wnioski czekamy do 23 czerwca 2020 r.

Więcej informacji na stronie: bmk.mik.krakow.pl/konkurs