Dotacje na edukację w województwie śląskim

Data publikacji: 25.03.2021
Autor: woj. sląskie
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego jest realizatorem projektu „Bardzo Młoda Kultura – województwo śląskie” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Konkurs „Dotacje na edukację / Inicjatywy” objęty jest honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Celem Konkursu jest:

  • poszukiwanie nowatorskich i innowacyjnych form realizacji zadań (w tym online) związanych z edukacją kulturową prowadzoną na rzecz dzieci i młodzieży opartą o współpracę sfer kultury i oświaty;
  • rozwijanie organizacyjnej i merytorycznej współpracy pomiędzy sferami kultury i edukacji, w tym poprzez eliminowanie barier pomiędzy nimi;
  • zwiększenie znaczenia edukacji kulturowej wśród jej realizatorów i odbiorców (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, rodziców, opiekunów oraz kadry oświatowej);
  • kształtowanie cenionych społecznie postaw i umiejętności, m.in. kreatywności, innowacyjnego działania, współpracy, zaufania, kompetencji medialnych oraz komunikacyjnych; podniesienie kompetencji osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową;
  • zwiększenie poziomu działań edukacyjnych podejmowanych na styku kultury i edukacji opartych na faktycznej współpracy i stałej wymianie informacji;
  • rozpoznawanie, ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego dotyczącego Powstań Śląskich i/lub postaci Wojciecha Korfantego i jego działalności.

Szczegółowe informacje i regulamin: https://instytutkorfantego.pl

Czekamy na aplikacje do konkursu od 24 marca a 11 kwietnia 2021 r.!