Finał projektu „Czasopismo, czas na pismo młodych”

Data publikacji: 14.11.2019
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W Gorzowie Śląskim ukazał się pierwszy numer 
„opoWIEŚCI GORZOWSKICH”

Gazeta została wydana w ramach projektu „Czasopismo, czas na pismo młodych”, realizowanego przez
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim. Zakładał on organizację warsztatów dziennikarskich, których efektem było wydanie pierwszego numeru „opoWIEŚCI GORZOWSKICH”. Na „kolegium” został wybrany cały skład redakcji: redaktor prowadzący, sekretarz, korektor, działy redakcyjne. Metodą burzy mózgów nadano miesięcznikowi tytuł. Uczestnicy zadecydowali o tematach, które były podejmowane na jego łamach. Następnie młodzi dziennikarze ruszyli w teren, by zbierać informacje i przeprowadzać wywiady.