BMK 2020 na Pomorzu krok po kroku

Data publikacji: 06.02.2020
Autor: woj. pomorskie
Średni czas czytania 8 minut
drukuj

Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku – ogłosił konkurs na realizację projektów z zakresu edukacji kulturowej w 2020 roku, które zakładają współpracę sfer kultury i oświaty.

Zapraszamy animatorów i edukatorów działających na terenie województwa pomorskiego do kolejnej edycji konkursu „Bardzo Młoda Kultura 2020 - Pomorskie”, którego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w województwie pomorskim poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury w regionie.

W wyniku naboru wybranych zostanie od 7 do 9 projektów, w tym „małe” dla początkujących wnioskodawców i „duże” dla doświadczonych realizatorów. Kwota przeznaczona na realizację „małych” projektów to maksymalnie 6000 zł brutto, w przypadku „dużych” projektów kwota ta wynosi maksymalnie 12000 zł brutto. Łączna kwota przeznaczona na konkurs Bardzo Młoda Kultura w 2020 roku to 72 000 zł brutto.

W tegorocznej edycji konkursu szczególnie premiowane będą w Gdańsku działania w dzielnicach
o utrudnionym dostępie do kultury i edukacji lub wymagające stworzenia, udoskonalenia albo rozwoju oferty edukacyjno - kulturowej, poza Gdańskiem rekomendowane będą działania realizowane na południowym-zachodzie i wschodzie województwa: głównie Żuławy i Mierzeja Wiślana.

Konkurs „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie” krok po kroku

Kto może wziąć udział?

Do udziału w konkursie „Bardzo Młoda Kultura 2020 – Pomorskie” mogą przystąpić:

  1. osoby fizyczne
  2. zespoły nieformalne co najmniej 2-osobowe
  3. podmioty sektora publicznego oraz organizacje pozarządowe,

które mają miejsce zamieszkania i/lub prowadzą działalność kulturową i/lub edukacyjną na terenie województwa pomorskiego, są osobami pełnoletnimi, mającymi ukończone 18 lat, w skład których wchodzą (w przypadku podmiotów lub zespołów nieformalnych) przynajmniej jeden przedstawiciel sektora kultury i jeden przedstawiciel sektora edukacji, lub też współpraca ta zapewniona jest w formie udziału w realizacji Projektu partnera/partnerów.

Spotkania informacyjne w województwie pomorskim

Odbędzie się kilka spotkań informacyjnych w różnych częściach województwa. Skierowane są do osób zajmujących się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych. IKM w szczególności zaprasza nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury. Podczas spotkań zostaną zaprezentowane założenia programu, jego harmonogram oraz informacje na temat konkursu na wsparcie finansowe projektów łączących edukację i kulturę. Zaplanowane spotkania będą okazją
do wzajemnego poznania i rozpoczęcia dyskusji o możliwościach wykorzystania potencjału podmiotów związanych z edukacją kulturalną w regionie.

  • 5 lutego, godz. 17.00 Żuławski Park Historyczny w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Kopernika 17.
  • 7 lutego, godz. 16.00 Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 77-140 Kołczygłowy
  • 10 lutego, godz. 17.00 Biblioteka Miejsko-Powiatowa w Kwidzynie, ul. Kościuszki 54.

Obowiązkowe szkolenia przed złożeniem wniosku

Program zakłada przygotowanie osób wnioskujących o dofinansowanie do prowadzenia projektów. Obowiązkowo należy wziąć udział w jednym szkoleniu, do wyboru są trzy terminy: 12-13 lutego lub 28-29 lutego lub 13-14 marca. „W trakcie dwudniowego szkolenia krok po kroku poznamy drogę pracy animatora oraz metodykę tworzenia projektów kulturowo-edukacyjnych. Dowiemy się jak wygląda „doskonały” projekt, czyli co powinien w sobie zawierać. Spróbujemy wspólnie przeformułować pomysły na opisy projektowe pracując w grupach i indywidualnie. Z bliska przyjrzymy się własnym, środowiskowym oraz instytucjonalnym potencjałom, pomyślimy jak zaangażować innych do działania i jak te działania przełożyć na czas i finanse. Warsztat ma na celu przyjrzenie się ścieżce opracowywania projektu z bliska i z wielu perspektyw – zarówno autorów, jak i jego odbiorców. Będzie kształtował umiejętność tworzenia (pisania projektu) oraz lustrowania (diagnozowania społecznego), a także motywował do wspólnego działania na rzecz społeczności lokalnej”. Spotkania poprowadzą Anna Łebek-Obrycka oraz Małgorzata Woźna. Prowadzące skupią się na mikrodziałaniach, solidarności, zmianie społecznej i partnerstwach. Informacje o szkoleniach oraz formularz zapisów znajduje się na http://sieckultury.pl/.

Składanie wniosków konkursowych

Pomysły na działania z zakresu edukacji kulturowej muszą być złożone przez minimum dwóch partnerów: jednego z sektora edukacji i jednego z sektora kultury. Wnioski należy składać do 31 marca 2020, do godz. 17.00 mailowo na adres:  monika.leszczynska@ikm.gda.pl lub w wersji papierowej na adres: Instytut Kultury Miejskiej, ul. Długi Targ 39/40, 80 – 830 Gdańsk. Na tym etapie nie są wymagane podpisy wnioskodawców. Każdy z uczestników może złożyć tylko jeden projekt.

Ogłoszenie wyników

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 8 kwietnia na stronie http://sieckultury.pl Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone przez specjalnie wyznaczoną komisję, składającą się z osób doświadczonych w sektorach kultury i/lub oświaty i edukacji. Każdy z projektów zostanie oceniony
w skali od 0 do 100 pkt.

Udział w warsztacie dla zakwalifikowanych wnioskodawców

18 kwietnia 2020 roku odbędzie się warsztat dla osób, które otrzymały dofinansowanie.

O ewaluacji partycypacyjnej, uważności i etnografii sensorycznej opowie Katarzyna Wala.

Realizacja działań konkursowych

Realizacja działań zaplanowanych w projekcie oraz ich finansowanie, musi odbyć się w terminie od 29 kwietnia do 23 października 2020 roku.

Instytut Kultury Miejskiej otrzymał z Narodowego Centrum Kultury środki na kolejne trzy lata (2019-2021) sieciowania edukacji i kultury w Gdańsku i regionie. Działania projektu IKM Sieć Kultury są kontynuowane w ramach programu NCK Bardzo Młoda Kultura.

Więcej o wydarzeniu: