Data publikacji: 05.09.2015
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Koalicje Kultury powstały, by podnosić jakość edukacji kulturowej w regionie łódzkim. Promujemy dobre praktyki w edukacji kulturowej i budujemy regionalną sieć współpracy osób związanych z instytucjami kultury, oświatą oraz organizacjami pozarządowymi. Operatorem regionalnym programu Bardzo Młoda Kultura jest Muzeum Sztuki w Łodzi. Założone w 1930 r. Muzeum, jest drugim najstarszym muzeum sztuki nowoczesnej na świecie. Główną oś programową instytucji stanowi sztuka awangardowa, dokumentowanie jej historii i praca nad jej aktualizacją. Muzeum jest ośrodkiem żywego reagowania na zjawiska zachodzące we współczesnej kulturze, miejscem testowania nowych sposobów ich ujmowania oraz realizacji intensywnego programu związanego z filmem eksperymentalnym, sztuką wideo i performance.

Unikatowe zbiory Muzeum prezentowane są w ramach stałej ekspozycji w niekonwencjonalny sposób: zamiast chronologicznego wykładu na temat rozwoju sztuki, z dzieł – reprezentujących różne okresy i kierunki – tworzone są opowieści dotykające tematów istotnych dla współczesnego odbiorcy. Muzeum realizuje swój program we współpracy z podmiotami sektora kultury i edukacji, przedstawicielami organizacji pozarządowych, społeczności lokalnej oraz ośrodkami akademickimi. 

Edukatorzy Muzeum Sztuki pracują z widzami w każdym wieku. Organizują warsztaty dla dzieci od lat 7, którym niestraszne ani sztuka współczesna, ani półtorej godziny bez mamy i taty. Przygotowują zajęcia w Otwartej Pracowni Rysunku i Malarstwa, w której młodzież gimnazjalna, licealna i dorośli przekonują się, że ważniejsze od tak zwanych zdolności plastycznych i artystycznych ambicji jest otwartość na eksperyment. Zespół Działu Edukacji w Muzeum Sztuki w Łodzi to także autorzy trzech serii programu telewizyjnego Kulturanek, realizowanego we współpracy z TVP Kultura, twórcy podręcznika kreatywności „Książka do zobaczenia” oraz tutorzy szkolący edukatorów muzealnych i animatorów kultury w Polsce i za granicami kraju.

Koalicje kultury mają dać punkt wyjścia do stworzenia podstawy zintegrowanych programów edukacji kulturowej, prowadzonej zarówno w obszarze kultury jak i edukacji – rozumianych sektorowo dla budowania kreatywnego i kulturowo świadomego społeczeństwa. Realizacji tego celu służą:

Diagnoza: przy pomocy ankiet, poprzez obserwacje oraz pogłębione wywiady opracowujemy bazę danych instytucji i edukatorów, określimy stan edukacji kulturowej w województwie i dotychczasowych badań  na jej temat. Ankieta programu: Wszystkich, którzy chcą przyłączyć się do Koalicji prosimy o wypełnienie ankiety. https://koalicjekultury.ankietka.pl.

Rezultaty badań zostaną użyte do zbudowania systemu certyfikacji działań edukacji kulturowej na obszarze województwa łódzkiego. W związku z tym zostaną sformułowane kryteria „dobrego” projektu i mechanizmy jego oceny, które zostaną przekształcone w „certyfikat”. Pozwoli to na stopniowe podnoszenie jakości oferty placówek oświatowych i kulturalnych. Działamy w następujących obszarach: 

Sieciowanie:  tworzymy mapę edukacji kulturowej w regionie łódzkim, zauważając  nie tylko instytucje kulturalne i oświatowe, ale i niezrzeszonych nigdzie animatorów kultury i edukatorów, budujemy sieć współpracy osób związanych z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Etap sieciowania podsumowany zostanie w roku 2018 porozumieniem w ramach systemu grantów w dziedzinie edukacji kulturowej między urzędami, samorządami, ośrodkami doszkalającymi itd. województwa łódzkiego na poziomie pryncypialnych kryteriów merytorycznych i metodycznych. Doprowadzi to do powstania spójnej polityki wspierania edukacji kulturowej w województwie łódzkim. Regionalny operator będzie także lobbował za oficjalnym uznaniem opracowanego systemu certyfikacji działań edukacji kulturowej.

Szkolenia: wykorzystując wiedzę i doświadczenie edukatorów  z Muzeum Sztuki w Łodzi, liderów edukacyjnego projektu, a także partnerów w regionie, organizujemy cykl szkoleń dla edukatorów i animatorów. Obok prezentacji i warsztatów stworzymy scenariusze zajęć z zakresu edukacji kulturowej, odwołujące się  do tradycji danego miejsca.

Granty: w ramach programu organizujemy otwarte konkursy, poprzez które sfinansowane zostaną przedsięwzięcia edukacyjne, realizowane wspólnie przez instytucje i organizacje reprezentujące oświatę i kulturę. 

Kontakt:

Muzeum Sztuki w Łodzi
Ul. Więckowskiego 36
90 – 734 Łódź 
Tel. 605 060 063

Zespół:

Maciej Cholewiński
Aleksandra Dudek
Aleksandra Gąsiorowska
Leszek Karczewski
Marta Wlazeł
Justyna Wojciechowska
Agnieszka Wojciechowska Sej (kierownik projektu)