Spotkanie operatorów BMK. Podsumowujemy pół roku realizacji programu!

Data publikacji: 14.10.2019
Autor: Magdalena Karowska-Koperwas
2 minuty

Po ponad półrocznej realizacji programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2019-2021, spędziliśmy dwa bardzo pracowite dni, przyglądając się wynikom diagnoz i ewaluacji programu, a także podsumowując wsparcie dla operatorów programu.

W pierwszej części spotkania poznaliśmy kluczowe wnioski z diagnoz wojewódzkich i dowiedzieliśmy się, jak wpływają na realizowane w regionach projekty i działania je wspierające. Konkluzje prezentowali wszyscy operatorzy programu. 

Druga część to przede wszystkim prezentacja głównych wniosków raportu z ewaluacji ex ante programu. Wyniki swojej wielomiesięcznej pracy przedstawiały Agnieszka Szczurek i Magdalena SzostakowskaOśrodka Ewaluacji

Spotkanie zakończyliśmy rozmową o doświadczeniach wsparcia, którego udzielał operatorom obecnej edycji BMK Ośrodek Ewaluacji. Zastanawialiśmy się także, jak mogłoby przebiegać optymalne wsparcie.

Spotkanie odbyło się w dniach 7-8 października 2019 r. w siedzibie Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, operatora programu BMK w województwie wielkopolskim. Dzięki temu mogliśmy poznać tę ciekawą instytucję. Prezentacja Dyrektor CK Zamek, Anny Hryniewieckiej przybliżyła nam spektrum prowadzonych w Centrum działań.

Spotkanie prowadzili pracownicy NCK Michał RydzewskiMagdalena Karowska-Koperwas – koordynatorzy programu oraz Agnieszka Bąk – koordynatorka obszaru ewaluacji i badań w programie.