Wschód kultury

Wschód Kultury to cykl festiwali, którego celem jest współpraca kulturalna miast Polski Wschodniej z krajami Partnerstwa Wschodniego. Ideą projektu jest wspólne odkrywanie tego, co niepowtarzalne w każdej z kultur, wymiana doświadczeń oraz artystycznych doznań.

Trzy miasta – trzy festiwale:
  • Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie (22-24 czerwca 2018 r.)
  • Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art&Music Festival w Lublinie (28 czerwca – 1 lipca 2018 r.)
  • Wschód Kultury – Inny Wymiar w Białymstoku (31 sierpnia – 2 września 2018 r.)

Program festiwali opiera się przede wszystkim na inicjatywach lokalnych operatorów kultury i artystów, wymianie projektów między miastami, a także współpracy z artystami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Każdy z festiwali ma swoją dynamikę i program, ale wszystkie łączy wspólna misja – stworzenie najwyższej jakości oferty kulturalnej. 

www.wschodkultury.eu