Newsletter

Zapisz się na nasze listy mailingowe!
Wybierz newsletter, który najbardziej cię interesuje:
Zaznacz klauzulę, która pozwoli nam na wysyłanie newslettera:
Podaj adres e-mail*, na który trafi Twój Newsletter NCK:
*Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy iż: Administratorem danych jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13. Dane osobowe zbierane są przez NCK wyłącznie w celu informowania o działaniach NCK. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwe informowanie o działaniach NCK.