"Co pozostało po Światowych Dniach Młodzieży?" Sonda / Badania / Debata [eNCeK Radio]

31.03.2017
1 minuta

W 2016 roku zostały opublikowane badania dotyczące recepcji i wpływu ŚDM 2016 na uczestników tego wydarzenia i postrzeganie przez nich Polski (jej kultury, historii i obyczajowości). Badania sfinansowane przez Narodowe Centrum Kultury, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytut Adama Mickiewicza stanowią punkt wyjścia do dyskusji, w której wzięli udział: Maria Rogaczewska (Instytut Studiów Społecznych UW), Tomasz Rowiński (Christianitas) i Tomasz Terlikowski (Telewizja Republika). Dyskusję poprzedza sonda uliczna (00:00-02:05) oraz krótkie podsumowanie badań dokonane przez Tomasza Kukołowicza z Działu Badań NCK (02:05-07:17). Zapraszamy do słuchania!

promocja
Fot. Jowita Rojek promocja