Warsztaty dla seniorów: "Ja i Ty inaczej My. O kulturze wspieranej dialogiem międzypokoleniowym"

10.03.2017
3 minuty

Cykl darmowych warsztatów rozwojowych "Ja i Ty inaczej My. O kulturze wspieranej dialogiem międzypokoleniowym" skierowany jest do grupy wiekowej seniorów z województwa Śląskiego. Po warsztatach zostaną opracowane rekomendacje dla osób pracujących z grupą wiekową seniorów w zakresie kultury, sztuki i edukacji. Projekt otrzymał Patronat Honorowy Narodowego Centrum Kultury.

seniorzy
Fot. jaityinaczejmy.blogspot.com seniorzy

O warsztatach

Warsztaty zostaną podzielone na dwa bloki tematyczne. Pierwszy blok skupiony będzie na tematyce dialogu międzypokoleniowego w kontekście: antropologii kultury, psychologii społecznej i edukacji. Drugi blok tematyczny zostanie przeprowadzony metodą storytelling, która umożliwi zebranie opowieści o roli, potrzebie i rozumieniu dialogu międzypokoleniowego. Wybrane opowieści, zebrane w trakcie warsztatów, zostaną opublikowane w ramach elektronicznej publikacji, która będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych za pośrednictwem Internetu.

Wywiady

Przewidziane jest także zebranie wywiadów biograficznych i swobodnych z osobami pracującymi z seniorami, reprezentującymi różne zawody związane ze światem kultury i sztuki (trenerami, animatorami, artystami, arte-terapeutami, etnologami, historykami sztuki, nauczycielami, instruktorami, managerami i koordynatorami projektów, kuratorami wystaw i innymi), którzy nadal są aktywni zawodowo, a także z emerytowanymi pracownikami wymienionych dziedzin, którzy w swojej pracy zawodowej mieli do czynienia z osobami starszymi. Wywiady zostaną opracowane w ramach wymiany dobrych praktyk i staną się częścią niżej opisanej publikacji elektronicznej.

Publikacja

Efektem tej pracy będzie elektroniczna publikacja o charakterze pozycji dokumentalno-edukacyjnej, skupionej wokół tematyki dialogu międzypokoleniowego i jego wpływu na sytuację, oraz rozwój indywidualny osób w wieku 60+, szczególnie w zakresie edukacji kulturalnej. Pod koniec projektu odbędzie się spotkanie podsumowujące rezultaty tych działań.

Dla kogo?

Oferta warsztatowa skierowana jest do organizacji zrzeszających seniorów z województwa śląskiego - Uniwersytetów III Wieku, Ośrodków Senior Wigor, Klubów Seniora, Organizacji Pozarządowych, Galerii Sztuki, Muzeów, Domów Kultury i innych organizacji chętnych do wzięcia udziału.

Szczegółowe informacje

Blog projektu: jaityinaczejmy.blogspot.com

Dodatkowe informacje: wskazowka.org.pl 

Zgłoszenia na warsztaty: barbara_wrona@poczta.onet.pl.

Realizacja warsztatów rozpocznie się od kwietnia 2017 roku.

Warsztaty są darmowe.

Projekt jest finansowany w ramach stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

stypendium_MKiDN