III edycja Social Thought Master Courses: Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych

logo
Fot. facebook.com/socialthoughtmastercourses logo
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3
Śr. 29 — Czw. 30 marca 2017 r.
Cena biletu: 400 PLN

W dniach 29-30 marca 2017 r. zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową i wykłady mistrzowskie w ramach kolejnej edycji Social Thought Master Courses na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Wydarzenie otrzymało Honorowy Patronat Narodowego Centrum Kultury.

W tym roku w ramach cyklu Człowiek wobec współczesnych procesów cywilizacyjnych poszukujemy odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jaki charakter mają współczesne procesy społeczne? Czy są one przejawem poważnego kryzysu cywilizacyjnego, czy normalnych w historii świata przemian? Czy potrafimy z naszej codzienności odczytać głębszy sens współczesności? Czy on istnieje? Brakuje nam jasnych pojęć, aby rozmawiać o najbardziej fundamentalnych zjawiskach. Socjologia, jak i inne nauki zajmujące się kulturą, wydają się być w jakimś zaplątaniu. Wiele teorii, mnogość paradygmatów i stanowisk. Ale czy dzięki temu rozumiemy więcej? Czy jest już czas, aby wyjść z owego splątania i wprowadzić do rozumienia podstawowych terminów nowe światło?

Zaczynamy 29 marca 2017 r. od sesji plenarnej pt. Between Culture and Civilization z udziałem wybitnej brytyjskiej uczonej, prof. Margaret S. Archer, która wygłosi wykład mistrzowski. Będzie to okazja do trzeciego już spotkania z tą wielką uczoną oraz z paradygmatem realizmu krytycznego, tym razem w socjologii kultury. W sesji plenarnej i dyskusji weźmie udział kilkoro znakomitych socjologów, filozofów i pedagogów. Zapraszamy do udziału aktywnego (z referatami) i biernego. Języki konferencji: polski i angielski – zapewniamy tłumaczenie symultaniczne.

30 marca 2017 r. zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową pt. Transformations of Contemporary Culture and Their Social Consequences. Zapraszamy naukowców, którzy interesują się teorią kultury, jej współczesnymi przemianami. Mile widziane są referaty zajmujące się kulturą w ogóle lub rozmaitymi jej wymiarami, przypadkami, przejawami i problemami. Oprócz referatów teoretycznych czekamy też na wystąpienia o charakterze empirycznym, które pozwolą poznać nam różne aspekty praktyki kultury w naszych czasach. Interesują nas ponadto sposoby odpowiedzi na zmiany kulturowe, zwłaszcza podmiotów odpowiedzialnych za wychowanie i edukację. W ramach obrad przewidziana jest dyskusja podsumowująca, której celem będzie, jeśli nie synteza różnorodności perspektyw, jakie wyłonią się z referatów, to przynajmniej próba jej podsumowania, typologizacji, uporządkowania, poszukiwania wspólnych wątków, głównych osi podziałów i rozbieżności. Obrady potoczą się w dwóch grupach (polskojęzycznej i angielskojęzycznej). Dyskusja podsumowująca z udziałem prof. Margaret S. Archer będzie prowadzona w języku angielskim.

Więcej informacji: facebook.com/socialthoughtmastercourses

Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

_____________

Terminy:

 • Zgłoszenia referatów w języku polskim lub angielskim: do 26 lutego 2017 r. poprzez formularz zgłoszeniowy. Informacja o przyjęciu referatu: 28 lutego 2017 r.
 • Opłata konferencyjna do 3 marca 2017 r. (numer konta zostanie przesłany wraz z informacją o zakwalifikowaniu referatu)
 • Ogłoszenie programu konferencji: 7 marca 2017 r.
 • Przesłanie tekstu do publikacji do 14 kwietnia 2017 r. na adres e-mail: socialthoughtuksw@gmail.com

Opłata konferencyjna:

 • Pełne uczestnictwo (wygłoszenie referatu): 400 PLN (90 EUR)
 • Doktoranci: 200 PLN (50 EUR) (prosimy o załączenie skanu dokumentu potwierdzającego status doktoranta)

Opłaty konferencyjne są bezzwrotne. Uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu i zakwaterowania.

Publikacja wybranych wystąpień konferencyjnych:

 • „Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne. Academic Journal of Sociology”
 • Publikacja książkowa – monografia wielu autorów

Organizator:

Instytut Socjologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 Katedra Myśli Społecznej
 Zakład Badań nad Kulturą w Katedrze Socjologii Religii

Współorganizatorzy:

 • Polskie Towarzystwo Socjologiczne – Oddział Warszawski
 • Centrum Myśli Jana Pawła II
 • Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego
 • Wydział Nauk Społecznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Sophia University Institute w Loppiano / Włochy

Komitet Naukowy:

 • Prof. Margaret S. Archer – Pontifical Academy of Social Sciences
 • Prof. Bernhard Callebaut – The Sophia University Institute w Loppiano / Włochy
 • Ks. prof. Pavol Dancák – Prešovská Univerzita v Prešove
 • Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ks. prof. dr hab. Sławomir Zaręba – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr hab. Jarosław Horowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Dorota Kornas-Biela – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. Giuseppe Milan – The University of Padova/ Włochy
 • Dr hab. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski
 • Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr hab. Rafał Wiśniewski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr hab. Joanna Wyleżałek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Izabela Bukalska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Tomasz Korczyński – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Mariola Kozubek – Uniwersytet Śląski
 • Dr Klaudia Śledzińska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr Katarzyna Wyrzykowska – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Komitet Organizacyjny:

 • Dr Klaudia Śledzińska – przewodnicząca
 • Prof. dr hab. Krzysztof Wielecki – wiceprzewodniczący
 • Mgr Agata Rozalska – sekretarz
 • Dr Izabela Bukalska
 • Dr Tomasz Korczyński
 • Mgr Katarzyna Drzewek
 • Mgr Joanna Kleszczewska
 • Mgr Anna Ksionek
 • Mgr Dorota Leonarska
 • Mgr Joanna Leszczyńska
 • Mgr Teresa Mazan