I Ogólnopolski Konkurs Grafiki Artystycznej Grafiteka 2017

28.02.2017
1 minuta

Konkurs Grafiki Artystycznej Grafiteka ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych, adresowany jest  do studentów ostatniego roku studiów magisterskich  i absolwentów wyższych uczelni artystycznych oraz do członków ZPAP. Celem Konkursu jest przegląd i prezentacja najnowszych osiągnięć w dziedzinie grafiki artystycznej, aktywizacja środowiska grafików oraz promowanie polskiej sztuki na terenie kraju i za granicą.

Termin nadsyłania prac na pierwszy etap konkursu: do dnia 2 czerwca 2017

Wystawa pokonkursowa: listopad 2017

Konkurs objęty jest honorowym patronatem Narodowego Centrum Kultury oraz Prezydent m.st. Warszawa

Organizator: Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Sekcja Grafiki

owzpap.pl