Dobre praktyki / Realizacje

Dobre praktyki to katalog innowacyjnych projektów zrealizowanych przez domy kultury. Zebrane w dziale Realizacje przykłady działań w ramach programu Dom Kultury+ mogą stać się inspiracją dla innych samorządowych instytucji kultury (i nie tylko), które chcą czynnie uczestniczyć w życiu lokalnym i kreować postawę aktywności kulturalnej, otwartości na nowe idee i zjawiska kulturalno-społeczne.
Zakreceni na Kulturę
Dotacje

Wołowski Ośrodek Kultury

Realizując projekt Zakreceni na Kulturę, którego celem było umożliwienie uczestnictwa w warsztatach artystycznych, twórczych i manualnych oraz integracja lokalnej społeczności, zostało ...

Widzewski bank pomysłów na kulturę
Dotacje

Widzewskie Domy Kultury

Projekt Widzewski bank pomysłów na kulturę realizowany przez Widzewskie Domy Kultury w Łodzi miał na celu nawiązanie bliskiej współpracy i stałych relacji ze społecznością ...

Raciborskie Dzielnice Kultury
Dotacje

Raciborskie Centrum Kultury

Projekt Raciborskie Dzielnice Kultury zwiększył aktywność kulturalną mieszkańców Raciborza, umożliwił mieszkańcom tworzenia działań kulturalnych,...

Kuźnia pomysłów – inicjatywy lokalne w Gminie Bieliny 2017
Dotacje

Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach

W wyniku realizacji projektu Kuźnia pomysłów – inicjatywy lokalne w Gminie Bieliny 2017 wzrósł poziom zaangażowania mieszkańców w tworzenie oferty kulturalnej gminy Bieliny poprzez ...

Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze
Dotacje

Miejski Ośrodek Kultury "Amfiteatr" w Radomiu

Projekt Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze miał na celu przede wszystkim włączenie społeczności lokalnej naszego miasta w aktywne współtworzenie oferty kulturalnej ...

Firlej zaprasza
Dotacje

Ośrodek Działań Artystycznych Firlej

Realizacja zadania Firlej zaprasza miała na celu integrację społeczności, budowanie wspólnoty opartej na poszukiwaniu i definiowaniu wspólnych wartości, a w wymiarze praktycznym wzrost poziomu ...

Lokalni architekci zmian
Dotacje

Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym

Celem zadania Lokalni architekci zmian było zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych Gminy Dobrzyniewo Duże w zakresie kultury. Dzięki realizacji oddolnych inicjatyw lokalnych ...

OOK – NOWE INSPIRACJE 
Dotacje

Obornicki Ośrodek Kultury

Realizując projekt OOK – NOWE INSPIRACJE zostało przeprowadzonych 7 inicjatyw, które miały na celu aktywizację mieszkańców, integrację społeczności lokalnej ...

Hutnik Plus
Dotacje

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik"

W trakcie realizacji zadania Hutnik Plus przeprowadzone zostały 4 inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, które zwiększyły kompetencje kulturowe i organizacyjne mieszkańców gminy ...

Kultura w zgodzie z naturą
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu

Realizując zadanie Kultura w zgodzie z naturą zostały przeprowadzone 3 inicjatywy lokalne. 

Inicjaty–WY z kulturą
Dotacje

Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie

Podczas realizacji zadania Inicjaty–WY z kulturą zostało przeprowadzonych 6 inicjatyw lokalnych, które przyczyniły się do odkrycia nowych zasobów np. utalentowana ...

 Inicjatywy na Familokach
Dotacje

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

Podczas realizacji projektu Inicjatywy na Familokach – część 2 zrealizowane zostały 4 inicjatywy lokalne. Zwiększyły one zainteresowanie mieszkańców tradycjami śląskimi ...